| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12670 AS-COMPLETEL
PREFIKSY:   AS-COMPLETEL AS12670
TRACEROUTE:  193.227.133.0 193.227.133.0
LOOKING GLASS: 193.227.133.0 193.227.133.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1e3:8500::c1e3:8500

FR
inetnum:    193.227.133.0 - 193.227.133.255
netname:    LA-COMPAGNIE-FINANCIERE-EDMOND-DE-ROTHSHILD
country:    FR
org:      ORG-LA56-RIPE
admin-c:    FT283-RIPE
tech-c:     FT283-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMPLETEL-MNT
mnt-by:     AS8297-MNT
mnt-routes:   COMPLETEL-MNT
mnt-by:     AS8297-MNT
mnt-domains:  COMPLETEL-MNT
mnt-by:     AS8297-MNT
created:    2005-06-30T15:24:56Z
last-modified: 2016-04-14T08:20:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CSF1-RIPE

organisation:  ORG-LA56-RIPE
org-name:    LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSHILD BANQUE SA
org-type:    OTHER
address:    47 rue du Faubourg St Honore
address:    75008 PARIS
abuse-c:    AR24396-RIPE
mnt-ref:    COMPLETEL-MNT
mnt-by:     COMPLETEL-MNT
created:    2005-06-30T15:04:20Z
last-modified: 2014-11-17T16:38:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fabien TANGUY
address:    LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSHILD
address:    47 rue du Faubourg St Honore 75008 PARIS
phone:     +33 1 40 17 25 25
fax-no:     +33 1 40 17 25 12
nic-hdl:    FT283-RIPE
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2002-07-01T14:35:14Z
last-modified: 2002-07-01T14:35:14Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.227.133.0/24
descr:     LA-COMPAGNIE-FINANCIERE-EDMOND-DE-ROTHSHILD
origin:     AS12670
mnt-by:     COMPLETEL-MNT
mnt-by:     AS12670-MNT
created:    2005-07-19T07:38:16Z
last-modified: 2005-07-20T09:58:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]