| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15525 MEO-EMPRESAS
PREFIKSY:   MEO-EMPRESAS AS15525
TRACEROUTE:  193.203.107.0 193.203.107.0
LOOKING GLASS: 193.203.107.0 193.203.107.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1cb:6b00::c1cb:6b00

PT
inetnum:    193.203.106.0 - 193.203.107.255
netname:    SIC
country:    PT
org:      ORG-SIC6-RIPE
admin-c:    JAC86-RIPE
tech-c:     JAC87-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS15525-MNT
mnt-routes:   AS15525-MNT
mnt-domains:  AS15525-MNT
created:    2008-05-29T15:13:22Z
last-modified: 2016-04-14T08:07:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PP3-RIPE

organisation:  ORG-SIC6-RIPE
org-name:    SIC - Sociedade Independente de Comunicacao SA
org-type:    OTHER
address:    Estrada da Outurela 119
address:    2794-052 Carnaxide
address:    Portugal
abuse-c:    AR24536-RIPE
admin-c:    NVSA1-RIPE
tech-c:     NVST1-RIPE
mnt-ref:    IP-MNT
mnt-by:     IP-MNT
created:    2008-05-19T11:50:25Z
last-modified: 2014-11-17T16:42:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jose Augusto Cale
address:    Rua Calvet de Magalhaes, 242 - 2770-022 Paco de Arcos
phone:     +351 214698817
nic-hdl:    JAC86-RIPE
mnt-by:     AS15525-MNT
created:    2011-11-07T17:51:41Z
last-modified: 2011-11-07T17:51:41Z
source:     RIPE

person:     Jose Agostinho Campos
address:    Estrada da Outurela 119, 2794-052 Carnaxide
phone:     +351 214246401
nic-hdl:    JAC87-RIPE
mnt-by:     AS15525-MNT
created:    2011-11-07T17:55:42Z
last-modified: 2011-11-07T17:55:42Z
source:     RIPE


route:     193.203.107.0/24
descr:     SIC
origin:     AS15525
mnt-by:     AS2860-MNT
mnt-by:     AS15525-MNT
created:    2009-10-16T16:18:17Z
last-modified: 2019-02-20T17:13:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]