| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS13030 INIT7
PREFIKSY:   INIT7 AS13030
TRACEROUTE:  193.202.106.0 193.202.106.0
LOOKING GLASS: 193.202.106.0 193.202.106.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1ca:6a00::c1ca:6a00

CH
inetnum:    193.202.106.0 - 193.202.106.255
netname:    ORG-FREE7-RIPE
country:    CH
org:      ORG-FREE7-RIPE
sponsoring-org: ORG-KFL2-RIPE
admin-c:    DP3028-RIPE
tech-c:     DP3028-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INSTITUTE-MNT
created:    2021-07-05T12:47:59Z
last-modified: 2021-07-06T18:35:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FREE7-RIPE
org-name:    Software Freedom Institute SA
org-type:    OTHER
address:    Impact Hub
address:    rue du Jura 11
address:    1004 Lausanne
address:    Switzerland
abuse-c:    AR18746-RIPE
mnt-ref:    INSTITUTE-MNT
mnt-by:     INSTITUTE-MNT
created:    2021-06-07T15:46:29Z
last-modified: 2021-06-07T15:46:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Pocock
address:    Software Freedom Institute SA
address:    Impact Hub
address:    rue du Jura 11
address:    Switzerland
phone:     +41 21 552 7000
nic-hdl:    DP3028-RIPE
mnt-by:     INSTITUTE-MNT
created:    2005-10-02T23:05:17Z
last-modified: 2021-07-06T18:36:03Z
source:     RIPE


route:     193.202.106.0/24
descr:     Software Freedom Institute SA
origin:     AS13030
remarks:
mnt-by:     INSTITUTE-MNT
mnt-by:     MNT-INIT7-NOC
created:    2019-03-18T18:33:29Z
last-modified: 2021-06-30T13:14:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]