| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS20860 IOMART-AS
PREFIKSY:   IOMART-AS AS20860
TRACEROUTE:  193.201.200.0 193.201.200.0
LOOKING GLASS: 193.201.200.0 193.201.200.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1c9:c800::c1c9:c800

GB
inetnum:    193.201.200.0 - 193.201.201.255
netname:    RapidSwitch
country:    GB
org:      ORG-RL20-RIPE
admin-c:    AR6363-RIPE
tech-c:     AR6363-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RAPIDSWITCH-MNT
mnt-by:     GB10488-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-routes:   RAPIDSWITCH-MNT
created:    2002-08-01T10:20:47Z
last-modified: 2019-06-07T09:05:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RL20-RIPE
org-name:    IOMART HOSTING LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Spectrum House, Clivemont Road
address:    SL6 7FW
address:    Maidenhead
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441753471040
fax-no:     +441753471049
admin-c:    RC6613-RIPE
admin-c:    DB16530-RIPE
admin-c:    RM1358-RIPE
admin-c:    SMC74-RIPE
admin-c:    AR6363-RIPE
mnt-ref:    RAPIDSWITCH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RAPIDSWITCH-MNT
abuse-c:    AR12896-RIPE
created:    2005-09-26T12:37:33Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abuse Robot
address:    iomart Hosting Ltd t/a RapidSwitch
address:    Spectrum House
address:    Clivemont Road
address:    Maidenhead
address:    SL6 7FW
phone:     +44 (0)1753 471 040
remarks:    ******************************************************
remarks:    * ABUSE REPORTS                   *
remarks:    * https://myservers.rapidswitch.com/reportabuse.aspx *
remarks:    ******************************************************
nic-hdl:    AR6363-RIPE
mnt-by:     RAPIDSWITCH-MNT
created:    2007-02-11T09:38:19Z
last-modified: 2017-10-30T21:53:52Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.201.200.0/23
descr:     Iomart Hosting Ltd
origin:     AS20860
mnt-by:     GB10488-RIPE-MNT
created:    2011-04-28T23:02:00Z
last-modified: 2011-04-28T23:02:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]