| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS62121 obox-networks
PREFIKSY:   obox-networks AS62121
TRACEROUTE:  193.200.90.0 193.200.90.0
LOOKING GLASS: 193.200.90.0 193.200.90.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1c8:5a00::c1c8:5a00

DK
inetnum:    193.200.90.0 - 193.200.91.255
netname:    EUSHELLS
remarks:    EuShells.com
country:    DK
org:      ORG-EA305-RIPE
admin-c:    SJJ11-RIPE
tech-c:     SJJ11-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     CEE-MNT
mnt-by:     EUSHELLS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-routes:   CEE-MNT
mnt-domains:  CEE-MNT
mnt-irt:    IRT-EUSHELLS
created:    2007-03-08T09:06:03Z
last-modified: 2020-12-24T08:26:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CEA19-RIPE

organisation:  ORG-EA305-RIPE
org-name:    Sjacob Holding ApS
remarks:    EuShells.com
org-type:    OTHER
address:    Albanivej 74, 5792 Aarslev
abuse-c:    EO1876-RIPE
mnt-ref:    EUSHELLS-MNT
mnt-by:     EUSHELLS-MNT
created:    2007-02-06T11:06:19Z
last-modified: 2017-10-13T19:26:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Soeren Jensen
address:    Albanivej 74
address:    DK-5792 Aarslev
phone:     +4588809045
remarks:    Tech admin at e-studio ApS
mnt-by:     EUSHELLS-MNT
nic-hdl:    SJJ11-RIPE
created:    2006-08-08T07:22:30Z
last-modified: 2022-02-14T23:50:07Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.200.90.0/23
descr:     Eushells.com
origin:     AS62121
mnt-by:     CEE-MNT
descr:     +-------------------------------+
descr:     For abuse and security issues
descr:     please contact abuse@bitguardians.com
descr:     +-------------------------------+
created:    2014-03-16T20:35:56Z
last-modified: 2014-03-17T13:16:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]