| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8487 PHIBEE
PREFIKSY:   PHIBEE AS8487
TRACEROUTE:  193.19.216.0 0-216-19-193.ripe.phibee-telecom.net
LOOKING GLASS: 193.19.216.0 0-216-19-193.ripe.phibee-telecom.net
IPv6 in 6to4: 2002:c113:d800::c113:d800

FR
inetnum:    193.19.216.0 - 193.19.219.255
netname:    PHIBEE-TELECOM-PI1
country:    FR
org:      ORG-PS40-RIPE
admin-c:    PNC9-RIPE
tech-c:     PNC2-RIPE
tech-c:     PNC13-RIPE
tech-c:     PNC10-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PHIBEE
mnt-routes:   PHIBEE
mnt-domains:  PHIBEE
created:    2004-01-08T16:21:34Z
last-modified: 2016-04-14T11:15:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PS40-RIPE
org-name:    Phibee Telecom SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    1415C Route de Comberigol
address:    42320
address:    LA GRAND CROIX
address:    FRANCE
phone:     +33426847860
fax-no:     +33426847861
abuse-c:    AR15335-RIPE
admin-c:    PNC9-RIPE
admin-c:    PNC13-RIPE
mnt-ref:    PHIBEE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PHIBEE
created:    2007-08-13T10:11:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Phibee - Technical Support
address:    Phibee Telecom SAS
address:    1415C Route de Comberigol
address:    42320 LA GRAND CROIX
address:    FRANCE
phone:     +33.4.26.84.78.60
fax-no:     +33.4.26.84.78.61
remarks:    ====================================
remarks:    http://www.phibee-telecom.net
remarks:    ====================================
nic-hdl:    PNC10-RIPE
created:    2003-12-06T07:53:44Z
last-modified: 2016-12-16T12:57:47Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PHIBEE

person:     Phibee - Network Manager
address:    Phibee Telecom SAS
address:    Jerome SCHEVINGT
address:    1415C Route de Comberigol
address:    42320 LA GRAND CROIX
address:    FRANCE
phone:     +33.4.26.84.78.60
fax-no:     +33.4.26.84.78.61
remarks:    ====================================
remarks:    Jerome SCHEVINGT
remarks:    Network Manager
remarks:    Phibee & Phibee Telecom
remarks:    ====================================
nic-hdl:    PNC13-RIPE
mnt-by:     PHIBEE
created:    2007-05-02T04:38:57Z
last-modified: 2016-02-25T09:09:04Z
source:     RIPE

person:     Phibee - Noc Admin
address:    Phibee Telecom SAS
address:    Xavier MAGNAUDEIX
address:    1415C Route de Comberigol
address:    42320 La Grand Croix
address:    FRANCE
phone:     +33 4 26 84 78 60
fax-no:     +33 4 26 84 78 61
remarks:    ====================================
remarks:    http://www.phibee-telecom.net
remarks:    ====================================
nic-hdl:    PNC2-RIPE
mnt-by:     PHIBEE
created:    2002-08-07T09:05:36Z
last-modified: 2016-12-16T12:58:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Phibee - Manager Contact
address:    Phibee Telecom SAS
address:    Delphine SCHEVINGT
address:    1415C Route de Comberigol
address:    42320 LA GRAND CROIX
address:    FRANCE
phone:     +33.4.26.84.78.60
fax-no:     +33.4.26.84.78.61
remarks:    ====================================
remarks:    http://www.phibee.net
remarks:    ====================================
nic-hdl:    PNC9-RIPE
created:    2003-12-06T07:42:29Z
last-modified: 2016-02-25T09:09:26Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PHIBEE


route:     193.19.216.0/22
descr:     FR-PHIBEE-TELECOM
origin:     AS8487
mnt-by:     PHIBEE
created:    2011-05-25T15:35:04Z
last-modified: 2011-05-25T15:35:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]