| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as5483 MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS
PREFIKSY:   MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS as5483
TRACEROUTE:  193.16.218.0 193.16.218.0
LOOKING GLASS: 193.16.218.0 193.16.218.0
IPv6 in 6to4: 2002:c110:da00::c110:da00

RO
inetnum:    193.16.218.0 - 193.16.218.255
netname:    UNIVERSITATEA-SAPIENTIA
descr:     Matei Corvin Nr 4
descr:     Cluj Romania 400112
country:    RO
admin-c:    DL1003-RIPE
tech-c:     DL1003-RIPE
org:      ORG-US42-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RO-MNT
mnt-domains:  RO-MNT
mnt-routes:   TCOM-MNT
created:    2004-01-20T14:16:53Z
last-modified: 2021-11-23T10:50:12Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-US42-RIPE
org-name:    Universitatea Sapientia
org-type:    OTHER
address:    Matei Corvin Nr 4 Cluj Romania 400112
phone:     +40.264439266
admin-c:    DL1003-RIPE
tech-c:     DL1003-RIPE
abuse-c:    US2475-RIPE
mnt-by:     IPv4-MNT
mnt-ref:    IPv4-MNT
created:    2013-09-09T06:11:32Z
last-modified: 2019-06-16T07:06:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Laszlo
address:    Universitatea Sapientia
address:    Matei Corvin Nr 4
address:    Cluj Romania 400112
phone:     +40.264439266
phone:     +40.721208952
fax-no:     +40.265213786
nic-hdl:    DL1003-RIPE
mnt-by:     RO-MNT
created:    2004-01-19T11:50:47Z
last-modified: 2019-06-17T05:19:05Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.16.218.0/24
descr:     Sapientia University
origin:     as5483
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2009-01-09T09:25:13Z
last-modified: 2020-07-24T14:59:33Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]