| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12891 TSK-NET
PREFIKSY:   TSK-NET AS12891
TRACEROUTE:  193.110.212.0 193.110.212.0
LOOKING GLASS: 193.110.212.0 193.110.212.0
IPv6 in 6to4: 2002:c16e:d400::c16e:d400

TR
inetnum:    193.110.208.0 - 193.110.215.255
netname:    TGS
country:    TR
org:      ORG-GKB1-RIPE
admin-c:    AK12295-RIPE
admin-c:    IG3574-RIPE
tech-c:     AK12295-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TGSMAINT-MNT
mnt-by:     AS12891-MNT
mnt-domains:  TGSMAINT-MNT
created:    2002-01-02T14:32:18Z
last-modified: 2019-07-11T13:43:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TA300-RIPE

organisation:  ORG-GKB1-RIPE
org-name:    Genel Kurmay Baskanligi
org-type:    OTHER
address:    Genelkurmay Baskanligi 06100 Bakanliklar / ANKARA
abuse-c:    AR29921-RIPE
mnt-ref:    MNT-TTNET-AS
mnt-by:     MNT-TTNET-AS
created:    2013-01-08T19:49:08Z
last-modified: 2014-11-17T22:45:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ayhan KAPKIN
address:    Genelkurmay Baskanligi Ankara
phone:     +90 312 4022358
nic-hdl:    AK12295-RIPE
mnt-by:     TGSMAINT-MNT
created:    2014-01-20T15:22:16Z
last-modified: 2017-07-05T14:26:51Z
source:     RIPE

person:     Ilkay GIRGIN
address:    Turkish General Staff Ankara
phone:     +9003124022239
nic-hdl:    IG3574-RIPE
mnt-by:     AS12891-MNT
created:    2019-07-11T13:30:27Z
last-modified: 2019-07-11T13:30:27Z
source:     RIPE


route:     193.110.212.0/24
descr:     KKK
origin:     AS12891
mnt-by:     AS12891-MNT
created:    2014-02-17T15:33:37Z
last-modified: 2014-02-17T15:33:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]