| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS9205 SNS-AS
PREFIKSY:   SNS-AS AS9205
TRACEROUTE:  193.110.112.0 193.110.112.0
LOOKING GLASS: 193.110.112.0 193.110.112.0
IPv6 in 6to4: 2002:c16e:7000::c16e:7000

UA
inetnum:    193.110.112.0 - 193.110.115.255
netname:    SNS-PI-BLOCK1-NET
org:      ORG-SL270-RIPE
country:    UA
admin-c:    YT80-RIPE
tech-c:     SNS-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     SATELLITENET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2001-12-13T08:42:39Z
last-modified: 2016-04-14T08:40:49Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SF2-RIPE

organisation:  ORG-SL270-RIPE
org-name:    "SATELIT SERVIS" Ltd
org-type:    OTHER
address:    office 56
address:    10, Dvortsovaya str.
address:    Kramatorsk, Ukraine
phone:     +380 6264 21221
fax-no:     +380 6264 21219
abuse-c:    AR22243-RIPE
admin-c:    YT80-RIPE
tech-c:     DS1457-RIPE
mnt-ref:    SATELLITENET-MNT
mnt-by:     AS3261-MNT
mnt-by:     SATELLITENET-MNT
created:    2010-04-09T15:52:51Z
last-modified: 2014-09-11T07:50:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Satellite Net Service NOC
address:    Satellite Net Service
address:    Dvortsovaya 10, office 56
address:    Kramatorsk, Ukraine
mnt-by:     SATELLITENET-MNT
phone:     +380 626421222
fax-no:     +380 626419677
admin-c:    YT80-RIPE
tech-c:     DS1457-RIPE
nic-hdl:    SNS-RIPE
created:    2001-12-17T22:07:52Z
last-modified: 2008-02-21T11:01:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yury Trembach
address:    Dvortsovaya 10, office 56, Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine
phone:     +380-0626421221
nic-hdl:    YT80-RIPE
mnt-by:     SATELLITENET-MNT
created:    2001-12-21T12:49:45Z
last-modified: 2008-04-08T07:56:32Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.110.112.0/24
descr:     SNS-PI-BLOCK1-112-NET
origin:     AS9205
mnt-by:     SATELLITENET-MNT
created:    2008-01-31T15:15:37Z
last-modified: 2008-01-31T15:15:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]