| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS60350 VP
PREFIKSY:   VP AS60350
TRACEROUTE:  193.105.162.0 193.105.162.0
LOOKING GLASS: 193.105.162.0 193.105.162.0
IPv6 in 6to4: 2002:c169:a200::c169:a200

FR
inetnum:    193.105.162.0 - 193.105.162.255
netname:    FR-VENTE-PRIVEE-20191115
country:    FR
org:      ORG-VS107-RIPE
admin-c:    DN3828-RIPE
tech-c:     DN3828-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     VENTEPRIVEE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-04-28T09:22:39Z
last-modified: 2022-04-28T09:22:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VS107-RIPE
org-name:    VENTE-PRIVEE.COM SA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    164 rue Ambroise CROIZAT
address:    93200
address:    Saint Denis
address:    FRANCE
phone:     +33173003455
abuse-c:    AVP134-RIPE
admin-c:    DN3828-RIPE
tech-c:     DN3828-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VENTEPRIVEE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VENTEPRIVEE-MNT
created:    2014-01-07T11:16:20Z
last-modified: 2022-02-01T12:40:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VENTE-PRIVEE.COM - Network Team
address:    164 rue Ambroise Croizat
address:    93200 Saint-Denis
address:    France
admin-c:    EFSM1-RIPE
admin-c:    RG15017-RIPE
nic-hdl:    DN3828-RIPE
mnt-by:     VENTEPRIVEE-MNT
mnt-by:     nl-vente-priveecom-1-mnt
created:    2017-08-16T11:24:13Z
last-modified: 2024-04-09T12:28:54Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.105.162.0/24
descr:     Vente Privee Com SAS
origin:     AS60350
remarks:
mnt-routes:   nl-vente-priveecom-1-mnt
mnt-by:     nl-vente-priveecom-1-mnt
created:    2019-11-15T14:17:51Z
last-modified: 2019-11-15T14:17:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]