| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS207425 Innocode
PREFIKSY:   Innocode AS207425
TRACEROUTE:  193.105.102.0 193.105.102.0
LOOKING GLASS: 193.105.102.0 193.105.102.0
IPv6 in 6to4: 2002:c169:6600::c169:6600

FI
inetnum:    193.105.102.0 - 193.105.102.255
netname:    FI-INNOCODE-20191115
country:    FI
org:      ORG-IO50-RIPE
admin-c:    MK22986-RIPE
tech-c:     MK22986-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     mnt-fi-innocode-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:   mnt-fi-innocode-1
mnt-routes:   mnt-fi-innocode-1
created:    2019-11-15T09:52:31Z
last-modified: 2019-11-15T09:52:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IO50-RIPE
org-name:    Innocode Oy
country:    FI
org-type:    LIR
address:    Kirkkokatu 3
address:    48100
address:    Kotka
address:    FINLAND
phone:     +358400806724
admin-c:    ML22054-RIPE
admin-c:    MK22986-RIPE
tech-c:     ML22054-RIPE
tech-c:     MK22986-RIPE
abuse-c:    AR56740-RIPE
mnt-ref:    mnt-fi-innocode-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fi-innocode-1
created:    2019-11-14T08:56:33Z
last-modified: 2021-08-18T08:33:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Mikko Kortelainen
address:    Kirkkokatu 3
address:    48100
address:    Kotka
address:    FINLAND
phone:     +358400806724
nic-hdl:    MK22986-RIPE
mnt-by:     mnt-fi-innocode-1
created:    2019-11-14T08:56:32Z
last-modified: 2021-04-06T11:43:37Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.105.102.0/24
origin:     AS207425
mnt-by:     mnt-fi-innocode-1
created:    2020-04-10T15:16:37Z
last-modified: 2020-04-10T15:16:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]