| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  193.104.255.0 193.104.255.0
LOOKING GLASS: 193.104.255.0 193.104.255.0
IPv6 in 6to4: 2002:c168:ff00::c168:ff00

NL
inetnum:    193.104.255.0 - 193.104.255.255
netname:    AO-SERVICES
country:    NL
org:      ORG-PN127-RIPE
admin-c:    ASBR1-RIPE
tech-c:     ASBR1-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
mnt-by:     KPN-MNT
mnt-by:     AOSRV-MNT
mnt-routes:   AOSRV-MNT
mnt-domains:  AOSRV-MNT
created:    2010-01-04T11:30:30Z
last-modified: 2021-01-13T05:43:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KOVN1-RIPE

organisation:  ORG-PN127-RIPE
org-name:    PGGM NV
country:    NL
org-type:    OTHER
address:    Noordweg Noord 150
address:    3704 JG Zeist
abuse-c:    ACRO36959-RIPE
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-ref:    MNT-KPN-CUS
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2020-11-23T14:15:43Z
last-modified: 2022-12-01T16:43:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      A&O Services B.V. Role-Object
address:    Burgermeester Elsenlaan 321, Rijswijk, NL
nic-hdl:    ASBR1-RIPE
mnt-by:     AOSRV-MNT
created:    2020-01-28T16:20:36Z
last-modified: 2020-01-28T16:26:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]