| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS43386 n3t-as
PREFIKSY:   n3t-as AS43386
TRACEROUTE:  193.104.233.0 193.104.233.0
LOOKING GLASS: 193.104.233.0 193.104.233.0
IPv6 in 6to4: 2002:c168:e900::c168:e900

PL
inetnum:    193.104.233.0 - 193.104.233.255
netname:    PL-N3TPROJEKT-20221122
country:    PL
org:      ORG-MUTA3-RIPE
admin-c:    NA7571-RIPE
tech-c:     NA7571-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:   lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
mnt-routes:   lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
created:    2022-11-22T11:31:23Z
last-modified: 2022-11-22T11:31:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MUTA3-RIPE
org-name:    Mariusz Ufel trading as N3T Projekt
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Piaskowa 51
address:    28-236
address:    Rytwiany
address:    POLAND
phone:     +48 791 321 654
admin-c:    NA7571-RIPE
tech-c:     NA7571-RIPE
abuse-c:    AR67501-RIPE
mnt-ref:    lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
created:    2022-02-03T08:02:47Z
last-modified: 2022-02-03T08:02:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      N3T
address:    POLAND
address:    Rytwiany
address:    28-236
address:    Piaskowa 51
phone:     +48 791 321 654
nic-hdl:    NA7571-RIPE
mnt-by:     lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
created:    2022-02-03T08:02:46Z
last-modified: 2022-02-03T08:02:47Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.104.233.0/24
origin:     AS43386
created:    2023-02-28T14:58:41Z
last-modified: 2023-02-28T14:58:41Z
source:     RIPE
mnt-by:     lir-pl-n3tprojekt-1-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]