| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16276 OVH
PREFIKSY:   OVH AS16276
TRACEROUTE:  193.104.19.0 193.104.19.0
LOOKING GLASS: 193.104.19.0 193.104.19.0
IPv6 in 6to4: 2002:c168:1300::c168:1300

FR
inetnum:    193.104.19.0 - 193.104.19.255
netname:    J2S-NET
country:    FR
org:      ORG-JS32-RIPE
admin-c:    RL3999-RIPE
tech-c:     OTC2-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
mnt-routes:   OVH-MNT
mnt-domains:  OVH-MNT
created:    2009-10-02T14:29:18Z
last-modified: 2016-04-14T10:00:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OS3-RIPE

organisation:  ORG-JS32-RIPE
org-name:    J2S
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    29 rue Fourmentel
address:    59800 LILLE
address:    France
abuse-c:    AC30929-RIPE
mnt-ref:    OVH-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2009-10-01T14:41:00Z
last-modified: 2022-12-01T16:32:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OVH Technical Contact
address:    OVH SAS
address:    2 rue Kellermann
address:    59100 Roubaix
address:    France
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     GM84-RIPE
tech-c:     SL10162-RIPE
nic-hdl:    OTC2-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ovh.net
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-01-28T17:42:29Z
last-modified: 2014-09-05T10:47:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Richard Loubejac
address:    J2S
address:    29 rue Fourmentel
address:    59800 Lille
address:    France
address:    J2S
phone:     +33 3 20 17 63 00
org:      ORG-JS32-RIPE
nic-hdl:    RL3999-RIPE
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2009-10-01T14:46:12Z
last-modified: 2017-10-30T22:06:51Z
source:     RIPE


route:     193.104.19.0/25
descr:     J2S
descr:     Lille, France
origin:     AS16276
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2009-10-16T11:08:51Z
last-modified: 2009-10-16T11:08:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]