| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS44018 activelogistics
PREFIKSY:   activelogistics AS44018
TRACEROUTE:  193.104.146.0 193.104.146.0
LOOKING GLASS: 193.104.146.0 193.104.146.0
IPv6 in 6to4: 2002:c168:9200::c168:9200

DE
inetnum:    193.104.146.0 - 193.104.146.255
netname:    DE-MOVEIT-NET
country:    DE
org:      ORG-misA15-RIPE
admin-c:    misA3-RIPE
tech-c:     HMNT-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETHINKS-MNT
mnt-routes:   NETHINKS-MNT
mnt-domains:  NETHINKS-MNT
created:    2011-11-10T12:13:07Z
last-modified: 2016-04-14T08:18:36Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-rG2-RIPE

organisation:  ORG-misA15-RIPE
org-name:    move it solutions AG
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Gahlenfeldestr. 53
address:    58313 Herdecke
address:    Germany
phone:     +49 2330 9191115
abuse-c:    AC30451-RIPE
admin-c:    misA3-RIPE
tech-c:     misA3-RIPE
mnt-ref:    NETHINKS-MNT
mnt-by:     NETHINKS-MNT
created:    2011-11-08T09:49:08Z
last-modified: 2022-12-01T16:37:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NETHINKS GmbH Hostmaster
address:    NETHINKS GmbH
address:    Rabanusstr. 14-16
address:    D-36037 Fulda
address:    Germany
phone:     +49 661 250000
fax-no:     +49 661 25000-49
abuse-mailbox: abuse@nethinks.com
nic-hdl:    HMNT-RIPE
mnt-by:     NETHINKS-MNT
created:    2004-11-17T14:34:34Z
last-modified: 2023-04-08T17:01:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      move it solutions AG Hostmaster
address:    move it solutions AG
address:    Gahlenfeldestr. 53
address:    58313 Herdecke
address:    Germany
phone:     +49 2330 9191115
admin-c:    HMNT-RIPE
tech-c:     HMNT-RIPE
nic-hdl:    misA3-RIPE
mnt-by:     NETHINKS-MNT
created:    2011-11-08T09:42:40Z
last-modified: 2011-11-08T09:42:40Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.104.146.0/24
descr:     PI-Network of moveit solutions AG
origin:     AS44018
mnt-by:     NETHINKS-MNT
created:    2011-11-10T14:04:58Z
last-modified: 2011-11-10T14:04:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]