| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8767 MNET-AS
PREFIKSY:   MNET-AS AS8767
TRACEROUTE:  193.102.45.0 193.102.45.0
LOOKING GLASS: 193.102.45.0 193.102.45.0
IPv6 in 6to4: 2002:c166:2d00::c166:2d00

DE
inetnum:    193.102.45.0 - 193.102.45.255
netname:    AEC-SAP-VPN
country:    DE
org:      ORG-SL1035-RIPE
sponsoring-org: ORG-SNIC1-RIPE
admin-c:    MM1950-RIPE
tech-c:     AK500-RIPE
tech-c:     JR595-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAG-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-06-15T14:55:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL1035-RIPE
org-name:    SIEMENS LOGISTICS GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Otto-Hahn-Ring 6
address:    D-81739
address:    Munich
address:    GERMANY
abuse-c:    SNIC1-RIPE
mnt-ref:    SAG-MNT
mnt-by:     SAG-MNT
created:    2021-04-09T04:22:51Z
last-modified: 2022-12-01T16:52:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Klein
address:    SIEMENS ElectroCom GmbH&Co.
address:    SEC OI 4
address:    Buecklestr. 1-5
address:    D-78459 Konstanz
phone:     +49 7531 863270
fax-no:     +49 7531 862979
nic-hdl:    AK500-RIPE
mnt-by:     DENIC-P
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-21T23:30:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joerg Rabach
address:    debis Systemhaus CCS
address:    Buecklestr. 1-5
address:    D-78459 Konstanz
address:    Germany
phone:     +49 7531 86 2767
fax-no:     +49 7531 86 2894
nic-hdl:    JR595-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T15:44:29Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Merschroth
address:    SIEMENS ElectroCom GmbH&Co.
address:    SEC OI 4
address:    Buecklestr. 1-5
address:    D-78459 Konstanz
phone:     +49 7531 863064
fax-no:     +49 7531 862979
nic-hdl:    MM1950-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T15:44:28Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered


route:     193.102.45.0/24
descr:     Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH
origin:     AS8767
mnt-by:     MNET-MNT
created:    2019-04-26T11:53:00Z
last-modified: 2019-04-26T11:53:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]