| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3320 DTAG
PREFIKSY:   DTAG AS3320
TRACEROUTE:  193.101.57.0 net.interface-business.de
LOOKING GLASS: 193.101.57.0 net.interface-business.de
IPv6 in 6to4: 2002:c165:3900::c165:3900

DE
inetnum:    193.101.57.0 - 193.101.57.255
netname:    INTERFACE
descr:     Interface Systems GmbH, Dresden
country:    DE
org:      ORG-IPG6-RIPE
sponsoring-org: ORG-MEA37-RIPE
admin-c:    MS14129-RIPE
admin-c:    AR36803-RIPE
tech-c:     MS14129-RIPE
mnt-by:     IFBUS-MNT
mnt-routes:   ENVIA-TEL-MNT
mnt-routes:   DTAG-RR
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-11-02T10:45:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IPG6-RIPE
org-name:    interface projects GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Zwinglistrasse 11/13, 01277 Dresden
abuse-c:    AR36803-RIPE
mnt-ref:    IFBUS-MNT
mnt-by:     IFBUS-MNT
created:    2021-06-30T11:35:27Z
last-modified: 2023-11-02T14:11:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Medialine EuroTrade AG - NOC
address:    Igelsbachstrae 13
address:    55566 Bad Sobernheim
address:    GERMANY
phone:     +49 611 988167089
nic-hdl:    AR36803-RIPE
abuse-mailbox: noc@medialine.ag
mnt-by:     de-medialine-1-mnt
created:    2016-06-28T06:38:36Z
last-modified: 2021-06-18T12:32:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Markus Schmidt
address:    Zwinglistrasse 11/13
address:    01277 Dresden
address:    Germany
phone:     +493513180944
nic-hdl:    MS14129-RIPE
created:    2007-01-31T09:29:27Z
last-modified: 2015-06-02T11:33:06Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IFBUS-MNT


route:     193.101.57.0/24
descr:     Interface Business GmbH
origin:     AS3320
mnt-by:     DTAG-RR
created:    2015-06-10T11:03:15Z
last-modified: 2015-06-10T11:03:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]