| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3320 DTAG
PREFIKSY:   DTAG AS3320
TRACEROUTE:  193.100.248.0 193.100.248.0
LOOKING GLASS: 193.100.248.0 193.100.248.0
IPv6 in 6to4: 2002:c164:f800::c164:f800

DE
inetnum:    193.100.248.0 - 193.100.251.255
netname:    LEUZENET
descr:     Leuze electronic GmbH + Co. KG
descr:     In der Braike 1
descr:     D-73277 Owen / Teck
country:    DE
org:      ORG-LEGC1-RIPE
sponsoring-org: ORG-DTA2-RIPE
admin-c:    HA4174-RIPE
admin-c:    BG5860-RIPE
tech-c:     HA4174-RIPE
tech-c:     BG5860-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LEUZE
mnt-by:     DTAG-NIC
mnt-routes:   DTAG-RR
created:    2001-11-07T13:34:09Z
last-modified: 2021-02-16T14:43:43Z
source:     RIPE
mnt-domains:  DTAG-NIC

organisation:  ORG-LEGC1-RIPE
org-name:    Leuze electronic GmbH + Co. KG
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    In der Braike 1, 73277 Owen, Germany
abuse-c:    ACRO38272-RIPE
mnt-ref:    DTAG-NIC
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2021-01-13T12:16:31Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Benjamin Gabel
address:    Leuze electronic GmbH + Co. KG
address:    In der Braike 1
address:    D-73277 Owen/Teck
address:    Germany
phone:     +4970215738331
fax-no:     +497021573199
nic-hdl:    BG5860-RIPE
mnt-by:     MNT-LEUZE
created:    2019-03-12T08:47:06Z
last-modified: 2019-03-12T08:50:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Heiko Allgaier
address:    Leuze electronic GmbH + Co. KG
address:    In der Braike 1
address:    D-73277 Owen/Teck
address:    Germany
phone:     +497021573758
fax-no:     +497021573199
nic-hdl:    HA4174-RIPE
mnt-by:     MNT-LEUZE
created:    2018-12-03T15:23:35Z
last-modified: 2018-12-03T15:23:35Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.100.248.0/22
descr:     Leuze electronic GmbH + Co. KG
origin:     AS3320
mnt-by:     DTAG-RR
created:    2012-06-22T13:11:05Z
last-modified: 2012-06-22T13:11:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]