| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3320 DTAG
PREFIKSY:   DTAG AS3320
TRACEROUTE:  193.0.63.0 193.0.63.0
LOOKING GLASS: 193.0.63.0 193.0.63.0
IPv6 in 6to4: 2002:c100:3f00::c100:3f00

DE
inetnum:    193.0.63.0 - 193.0.63.255
netname:    DerneueTag
country:    DE
org:      ORG-DNT2-RIPE
admin-c:    AG1643-RIPE
tech-c:     AG1643-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DTAG-RR
mnt-routes:   DTAG-RR
mnt-domains:  DTAG-RR
mnt-by:     ARCOR-MNT
mnt-routes:   ARCOR-MNT
mnt-domains:  ARCOR-MNT
created:    2009-09-28T13:57:47Z
last-modified: 2016-04-14T11:00:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MAT1-RIPE

organisation:  ORG-DNT2-RIPE
org-name:    Der neue Tag Oberpfaelzischer Kurier Druck- und Verlagshaus GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Weigelstrae 16
address:    92637 Weiden
abuse-c:    AR26950-RIPE
mnt-ref:    ARCOR-MNT
mnt-by:     ARCOR-MNT
created:    2009-09-02T06:02:08Z
last-modified: 2022-12-01T16:22:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Greiner
address:    Weigelstra?e 16
address:    92637 Weiden
phone:     +49 961 850
nic-hdl:    AG1643-RIPE
created:    2009-09-25T10:59:12Z
last-modified: 2016-04-06T19:42:16Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE


route:     193.0.63.0/24
descr:     Der neue Tag Oberpfaelzischer Kurier Druck- und Verlagshaus GmbH
origin:     AS3320
mnt-by:     DTAG-RR
created:    2013-12-20T07:05:22Z
last-modified: 2013-12-20T07:05:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]