| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61977 PATH-GLOBAL-UK-LIMITED
PREFIKSY:   PATH-GLOBAL-UK-LIMITED AS61977
TRACEROUTE:  193.0.232.0 193.0.232.0
LOOKING GLASS: 193.0.232.0 193.0.232.0
IPv6 in 6to4: 2002:c100:e800::c100:e800

CH
inetnum:    193.0.232.0 - 193.0.232.255
netname:    UK-PATHGLOBAL-20230823
country:    GB
org:      ORG-PGUL1-RIPE
admin-c:    ND7591-RIPE
tech-c:     ND7591-RIPE
geoloc:     50.798241 0.3249826
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     lir-uk-pathglobal-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:   lir-uk-pathglobal-1-MNT
mnt-routes:   lir-uk-pathglobal-1-MNT
created:    2023-08-23T10:14:58Z
last-modified: 2023-09-11T17:22:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PGUL1-RIPE
org-name:    Path Global UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit 14b Pacific House, 1 Easter Island Place
address:    BN23 6FA
address:    Eastbourne
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1323387026
admin-c:    ND7591-RIPE
tech-c:     ND7591-RIPE
abuse-c:    AR68585-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-pathglobal-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-pathglobal-1-MNT
created:    2022-06-27T13:14:18Z
last-modified: 2023-02-26T21:09:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Path Global UK Limited
address:    Unit 14B, Pacific House
address:    1 Easter Island Place
address:    Eastbourne
address:    BN23 6FA
address:    United Kingdom
phone:     +44 1323387026
nic-hdl:    ND7591-RIPE
mnt-by:     lir-uk-pathglobal-1-MNT
created:    2022-07-06T16:15:59Z
last-modified: 2022-10-24T22:21:20Z
source:     RIPE


route:     193.0.232.0/24
origin:     AS61977
mnt-by:     lir-uk-pathglobal-1-MNT
created:    2023-08-23T13:36:53Z
last-modified: 2023-08-23T13:36:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]