| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50113 SuperServersDatacenter
PREFIKSY:   SuperServersDatacenter AS50113
TRACEROUTE:  193.0.200.0 193.0.200.0
LOOKING GLASS: 193.0.200.0 193.0.200.0
IPv6 in 6to4: 2002:c100:c800::c100:c800

RU
inetnum:    193.0.200.0 - 193.0.200.255
org:      ORG-ML245-RIPE
netname:    NTX
country:    RU
tech-c:     NA4577-RIPE
admin-c:    NA4577-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-NTX
created:    2014-06-24T16:34:02Z
last-modified: 2019-03-18T14:51:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML245-RIPE
org-name:    MediaServicePlus LLC
org-type:    OTHER
address:    Nizhegorodskaya st., n. 32, bl. 15, office 612, room 35
address:    109029
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74993467629
fax-no:     +74993467629
abuse-c:    NA7024-RIPE
mnt-ref:    MNT-NTX
mnt-by:     MNT-NTX
created:    2013-07-17T12:31:24Z
last-modified: 2021-12-09T16:35:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NTX Tech ROLE
address:    Nizhegorodskaya str 32 / 3
phone:     +74993467629
nic-hdl:    NA4577-RIPE
mnt-by:     MNT-NTX
created:    2014-11-05T18:02:34Z
last-modified: 2022-09-14T15:36:28Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.0.200.0/24
origin:     AS50113
mnt-by:     MNT-NTX
created:    2022-05-30T14:52:07Z
last-modified: 2022-05-30T14:52:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]