| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3257 GTT-BACKBONE
PREFIKSY:   GTT-BACKBONE AS3257
TRACEROUTE:  193.0.158.0 193.0.158.0
LOOKING GLASS: 193.0.158.0 193.0.158.0
IPv6 in 6to4: 2002:c100:9e00::c100:9e00

GB
inetnum:    193.0.158.0 - 193.0.158.255
netname:    FREEOLA-NET
country:    GB
org:      org-fa406-RIPE
admin-c:    RS18379-RIPE
tech-c:     RS18379-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FREEOLA-NET
mnt-by:     AS3257-NET-MNT
mnt-routes:   FREEOLA-NET
mnt-domains:  FREEOLA-NET
created:    2012-05-01T14:11:30Z
last-modified: 2023-06-13T14:40:39Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-EA49-RIPE

organisation:  ORG-fA406-RIPE
org-name:    Freeola Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    94 Church Street
address:    Bocking
address:    Braintree
address:    Essex
address:    CM7 5JY
abuse-c:    AR18612-RIPE
tech-c:     RS18379-RIPE
mnt-ref:    freeola-net
mnt-by:     FREEOLA-NET
created:    2012-04-25T17:07:54Z
last-modified: 2022-12-01T16:25:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Strzelecki
address:    Freeola Ltd.
address:    94 Church Street
address:    Bocking
address:    Braintree
address:    CM7 5JY
address:    Essex
phone:     +441376556066
nic-hdl:    RS18379-RIPE
mnt-by:     Freeola-NET
created:    2014-08-18T16:33:13Z
last-modified: 2017-10-25T16:07:26Z
source:     RIPE


route:     193.0.158.0/24
descr:     Freeola Ltd
origin:     AS3257
mnt-by:     Freeola-NET
mnt-by:     AS3257-NET-MNT
created:    2023-06-13T14:54:24Z
last-modified: 2023-06-13T14:54:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]