| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15557 LDCOMNET
PREFIKSY:   LDCOMNET AS15557
TRACEROUTE:  192.102.224.0 192.102.224.0
LOOKING GLASS: 192.102.224.0 192.102.224.0
IPv6 in 6to4: 2002:c066:e000::c066:e000

FR
NetRange:    192.102.224.0 - 192.102.225.255
CIDR:      192.102.224.0/23
NetName:    RIPE-ERX-192-102-224-0
NetHandle:   NET-192-102-224-0-1
Parent:     NET192 (NET-192-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2005-02-28
Updated:    2005-02-28
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/192.102.224.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    192.102.224.0 - 192.102.224.255
descr:     EFREI Ecole Francaise d'Electronique et d'Informatique
netname:    EFREI
descr:     30/32 avenue de la Rpublique, 94800 Villejuif, France
country:    FR
admin-c:    SIE9-RIPE
tech-c:     SIE9-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     EFREI-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-12-04T13:07:30Z
source:     RIPE

person:     Service Informatique EFREI
address:    30/32 avenue de la Rpublique, 94800 Villejuif, France
mnt-by:     EFREI-MNT
phone:     +33 1 46 77 64 67
fax-no:     +33 1 46 77 65 77
nic-hdl:    SIE9-RIPE
created:    2005-12-12T15:02:18Z
last-modified: 2005-12-13T07:50:06Z
source:     RIPE # Filtered


route:     192.102.224.0/24
descr:     FR-EFREI
origin:     AS2200
mnt-by:     EFREI-MNT
created:    2006-01-20T12:54:51Z
last-modified: 2006-01-20T12:54:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]