| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS24703 UN-UKRAINE-AS
PREFIKSY:   UN-UKRAINE-AS AS24703
TRACEROUTE:  176.111.57.0 0.57.111.176.united.net.ua
LOOKING GLASS: 176.111.57.0 0.57.111.176.united.net.ua
IPv6 in 6to4: 2002:b06f:3900::b06f:3900

UA
inetnum:    176.111.57.0 - 176.111.63.255
netname:    UNU-UKRAINE
org:      ORG-UNOU3-RIPE
country:    UA
admin-c:    SN444-RIPE
tech-c:     UNU-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ua-united-1
mnt-by:     UN-UKRAINE-MNT
mnt-routes:   mnt-ua-united-1
mnt-domains:  mnt-ua-united-1
created:    2019-02-28T17:12:51Z
last-modified: 2019-02-28T17:12:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UNOU3-RIPE
org-name:    United Networks of Ukraine Ltd
country:    UA
org-type:    LIR
address:    3, Solomianska St
address:    03110
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380442060808
admin-c:    SN444-RIPE
tech-c:     UNU-RIPE
abuse-c:    UNU-RIPE
mnt-ref:    UN-UKRAINE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UN-UKRAINE-MNT
created:    2019-01-18T16:19:21Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      United's Systems Network Coordination Center
address:    Solomenska 3 str.
address:    Kiev, Ukraine
phone:     +380 44 2060808
abuse-mailbox: abuse@united.net.ua
admin-c:    SN444-RIPE
tech-c:     GTN-RIPE
nic-hdl:    UNU-RIPE
mnt-by:     UN-UKRAINE-MNT
created:    2002-10-01T15:16:34Z
last-modified: 2020-05-20T16:46:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Nakonechniy
org:      ORG-UNU1-RIPE
address:    Ukraine
address:    Kyiv
address:    p/b 44
phone:     +380 44 2060808
nic-hdl:    SN444-RIPE
mnt-by:     UN-UKRAINE-MNT
created:    2002-03-04T12:57:22Z
last-modified: 2020-05-20T17:00:51Z
source:     RIPE # Filtered


route:     176.111.57.0/24
descr:     United Networks of Ukraine
origin:     AS24703
mnt-by:     UN-UKRAINE-MNT
created:    2012-03-06T08:59:03Z
last-modified: 2012-03-06T08:59:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]