| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57613 ESNET
PREFIKSY:   ESNET AS57613
TRACEROUTE:  176.103.34.0 176.103.34.0
LOOKING GLASS: 176.103.34.0 176.103.34.0
IPv6 in 6to4: 2002:b067:2200::b067:2200

PL
inetnum:    176.103.32.0 - 176.103.39.255
netname:    ESNET-SC
country:    PL
org:      ORG-ES110-RIPE
admin-c:    PL2578-RIPE
tech-c:     PL2578-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
mnt-routes:   MNT-INSITE-SPZOO
mnt-domains:  MNT-INSITE-SPZOO
created:    2011-12-08T16:33:48Z
last-modified: 2016-04-14T09:03:30Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ISZO9-RIPE

organisation:  ORG-ES110-RIPE
org-name:    ESNET S.C. A.Andrzejewski, R.Celmer, K.Hepner, S.Lejman, P.Lewandowski, P.Liris, J.Reniecki, G.Rokicki, A.Szatkowski, P.Ziolkowski
org-type:    OTHER
address:    ul. P.O.W. 22A
address:    87-800 Wloclawek
address:    POLAND
abuse-c:    AR25877-RIPE
mnt-ref:    MNT-INSITE-SPZOO
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2011-11-12T12:16:53Z
last-modified: 2014-11-17T21:45:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Lewandowski
address:    87-800 Wloclawek, PL
phone:     +48 605 277521
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
nic-hdl:    PL2578-RIPE
created:    2007-05-02T08:47:06Z
last-modified: 2012-01-16T10:01:15Z
source:     RIPE # Filtered


route:     176.103.34.0/24
descr:     ESNET S.C.
origin:     AS57613
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2011-12-10T22:59:00Z
last-modified: 2011-12-10T22:59:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]