| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.178.91 (lg) / ec2-3-237-178-91.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:b25b::3ed:b25b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5400 BT
PREFIKSY:   BT AS5400
TRACEROUTE:  170.255.0.0 170.255.0.0
LOOKING GLASS: 170.255.0.0 170.255.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:aaff:000::aaff:000

BE
NetRange:    170.255.0.0 - 170.255.255.255
CIDR:      170.255.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-170-255-0-0
NetHandle:   NET-170-255-0-0-1
Parent:     NET170 (NET-170-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-08-06
Updated:    2003-08-20
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/170.255.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    170.255.0.0 - 170.255.255.255
netname:    CONSILIUM
country:    BE
org:      ORG-COTE2-RIPE
admin-c:    PS20392-RIPE
tech-c:     PZ2433-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
mnt-by:     PS-MNT99
mnt-by:     CIP-MNT
mnt-routes:   CIP-MNT
mnt-routes:   mnt-be-eucouncil-1
mnt-domains:  CIP-MNT
mnt-domains:  mnt-be-eucouncil-1
mnt-domains:  PS-MNT99
created:    2003-07-09T15:35:15Z
last-modified: 2020-09-07T11:54:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-COTE2-RIPE
org-name:    Council of the EU, General Secretariat
country:    BE
org-type:    LIR
address:    175, Rue de La Loi
address:    1048
address:    Brussels
address:    BELGIUM
admin-c:    PS22838-RIPE
tech-c:     PZ2433-RIPE
abuse-c:    AR52396-RIPE
mnt-ref:    mnt-be-eucouncil-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
created:    2019-05-01T14:54:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:28:47Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +32 22816111

person:     Panagiotis Saragiotis
address:    Rue de la Loi/Wetstraat 175 - 1048 Bruxelles/Brussel - Belgique/Belgi
phone:     +3222816198
nic-hdl:    PS20392-RIPE
mnt-by:     PS-MNT99
created:    2016-12-16T21:18:06Z
last-modified: 2016-12-16T21:18:06Z
source:     RIPE

person:     Piotr Zabrowarny
nic-hdl:    PZ2433-RIPE
address:    COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
address:    Wetstraat 175
address:    1048, Brussels
phone:     +32 2 285 88 99
fax-no:     +32 2 285 89 00
mnt-by:     CIP-MNT
created:    2012-11-08T11:11:27Z
last-modified: 2012-11-08T11:11:27Z
source:     RIPE # Filtered


route:     170.255.0.0/16
origin:     AS213160
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
created:    2020-10-22T14:31:32Z
last-modified: 2020-10-22T14:31:32Z
source:     RIPE


route:     170.255.0.0/16
origin:     AS5400
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
mnt-by:     PS-MNT99
created:    2020-09-07T11:55:00Z
last-modified: 2020-09-07T11:55:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]