| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.36.32 (lg) / ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:2420::3ee:2420 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3303 SWISSCOM
PREFIKSY:   SWISSCOM AS3303
TRACEROUTE:  170.17.128.0 170.17.128.0
LOOKING GLASS: 170.17.128.0 170.17.128.0
IPv6 in 6to4: 2002:aa11:8000::aa11:8000

CH
NetRange:    170.17.128.0 - 170.17.255.255
CIDR:      170.17.128.0/17
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-170-17-128-0-1
Parent:     NET170 (NET-170-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2018-08-27
Updated:    2018-08-27
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/170.17.128.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    170.17.128.0 - 170.17.255.255
netname:    CH-BLUEWINDOW-19931223
descr:     Swisscom (Schweiz) AG
descr:     This range is dedicated to Swisscom customers with static IP assignment
country:    CH
org:      ORG-BA8-RIPE
admin-c:    BCR1-RIPE
tech-c:     BCR1-RIPE
status:     ALLOCATED PA
remarks:    ************************************************
remarks:    Swisscom (Schweiz) AG is an ISP and LIR in Switzerland.
remarks:    In case of hack attacks, spam, scans etc. please
remarks:    send abuse mail notifications to abuse-mailbox
remarks:
remarks:    abuse@bluewin.ch
remarks:
remarks:    E-Mails to the persons below will be IGNORED!
remarks:    ************************************************
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
mnt-lower:   BLUEWINNET-MNT
mnt-routes:   BLUEWINNET-MNT
created:    2018-08-27T14:20:49Z
last-modified: 2018-08-28T05:10:58Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BA8-RIPE
org-name:    Swisscom (Schweiz) AG
country:    CH
org-type:    LIR
descr:     Please do NOT call!
descr:     *****************************************
descr:     use for abuse only > abuse@bluewin.ch <
descr:     *****************************************
address:    Postfach
address:    8021
address:    Zurich
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 58 221 11 11
admin-c:    TG267-RIPE
admin-c:    AC2332-RIPE
admin-c:    RG3846-RIPE
admin-c:    GDM658-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    HV2055-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    CE2871-RIPE
admin-c:    SF3464-RIPE
abuse-c:    BCR18-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BLUEWINNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
created:    2004-04-17T11:01:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bluewin Contact Role
address:    Swisscom (Schweiz) AG
address:    Internet Service Core Networks
address:    INI-DOS-DPS-BNS
address:    Binzring 17
address:    CH-8045 Zurich
address:    Switzerland
abuse-mailbox: abuse@bluewin.ch
remarks:    ***************************************************
remarks:    Swisscom (Schweiz) AG / Bluewin is an
remarks:    internet service provider and LIR in CH.
remarks:    In case of hack attacks, spam, scans etc. please
remarks:    send abuse mail notifications to the abuse-mailbox:
remarks:
remarks:    abuse@bluewin.ch
remarks:
remarks:    E-Mails to the persons below will be IGNORED!
remarks:    ***************************************************
org:      ORG-BA8-RIPE
admin-c:    RG3846-RIPE
admin-c:    CE2871-RIPE
admin-c:    HV2055-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    TG267-RIPE
admin-c:    GDM658-RIPE
admin-c:    SF3464-RIPE
admin-c:    EG7936-RIPE
admin-c:    RF8568-RIPE
tech-c:     RG3846-RIPE
tech-c:     HV2055-RIPE
tech-c:     EG7936-RIPE
tech-c:     TG267-RIPE
tech-c:     GDM658-RIPE
tech-c:     SF3464-RIPE
tech-c:     RF8568-RIPE
tech-c:     CE2871-RIPE
nic-hdl:    BCR1-RIPE
mnt-by:     BLUEWINNET-MNT
created:    2003-04-08T08:53:32Z
last-modified: 2019-11-20T12:43:28Z
source:     RIPE # Filtered


route:     170.17.128.0/18
descr:     Swisscom (Schweiz) AG - SME
descr:     Provider Local Registry
origin:     AS3303
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     SUNWEB-MNT
created:    2018-09-07T07:41:12Z
last-modified: 2018-09-07T07:41:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]