| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51167 CONTABO
PREFIKSY:   CONTABO AS51167
TRACEROUTE:  167.86.116.0 167.86.116.0
LOOKING GLASS: 167.86.116.0 167.86.116.0
IPv6 in 6to4: 2002:a756:7400::a756:7400

DE
NetRange:    167.86.66.0 - 167.86.127.255
CIDR:      167.86.66.0/23, 167.86.80.0/20, 167.86.96.0/19, 167.86.68.0/22, 167.86.72.0/21
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-167-86-66-0-1
Parent:     NET167 (NET-167-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2018-11-20
Updated:    2018-11-20
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/167.86.66.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    167.86.96.0 - 167.86.127.255
netname:    CONTABO
descr:     Contabo GmbH
country:    DE
org:      ORG-GG22-RIPE
admin-c:    MH7476-RIPE
tech-c:     MH7476-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-CONTABO
created:    2018-11-21T11:47:57Z
last-modified: 2018-11-21T11:47:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GG22-RIPE
org-name:    Contabo GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
remarks:    * Please direct all complaints about Internet abuse like Spam, hacking or scans *
remarks:    * to abuse@contabo.de . This will guarantee fastest processing possible. *
address:    Aschauer Strasse 32a
address:    81549
address:    Munchen
address:    GERMANY
phone:     +498921268372
fax-no:     +498921665862
abuse-c:    MH12453-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-CONTABO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CONTABO
created:    2009-12-09T13:41:08Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wilhelm Zwalina
address:    Contabo GmbH
address:    Aschauer Str. 32a
address:    81549 Muenchen
phone:     +49 89 21268372
fax-no:     +49 89 21665862
nic-hdl:    MH7476-RIPE
mnt-by:     MNT-CONTABO
mnt-by:     MNT-GIGA-HOSTING
created:    2010-01-04T10:41:37Z
last-modified: 2020-04-24T16:09:30Z
source:     RIPE


route:     167.86.116.0/23
descr:     CONTABO
origin:     AS51167
mnt-by:     MNT-CONTABO
created:    2018-11-22T09:26:24Z
last-modified: 2018-11-22T09:26:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]