| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS9902 
PREFIKSY:    AS9902
TRACEROUTE:  167.179.37.0 167.179.37.0
LOOKING GLASS: 167.179.37.0 167.179.37.0
IPv6 in 6to4: 2002:a7b3:2500::a7b3:2500

KH
NetRange:    167.179.0.0 - 167.179.255.255
CIDR:      167.179.0.0/16
NetName:    APNIC-ERX-167-179-0-0
NetHandle:   NET-167-179-0-0-1
Parent:     NET167 (NET-167-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to APNIC
OriginAS:    
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:    2003-07-23
Updated:    2009-10-08
Comment:    This IP address range is not registered in the ARIN database.
Comment:    This range was transferred to the APNIC Whois Database as
Comment:    part of the ERX (Early Registration Transfer) project.
Comment:    For details, refer to the APNIC Whois Database via
Comment:    WHOIS.APNIC.NET or http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl
Comment:    
Comment:    ** IMPORTANT NOTE: APNIC is the Regional Internet Registry
Comment:    for the Asia Pacific region. APNIC does not operate networks
Comment:    using this IP address range and is not able to investigate
Comment:    spam or abuse reports relating to these addresses. For more
Comment:    help, refer to http://www.apnic.net/apnic-info/whois_search2/abuse-and-spamming
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/167.179.0.0

ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois.apnic.net


OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:    
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188 
OrgTechEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188 
OrgAbuseEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

Found a referral to whois.apnic.net.
inetnum:    167.179.36.0 - 167.179.47.255
netname:    NEOCOMISP-KH
descr:     NeocomISP Limited
descr:     No.19, Str.90, Sangkat Sras Chork
descr:     Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
country:    KH
org:      ORG-NL7-AP
admin-c:    KL1480-AP
tech-c:     KL1480-AP
abuse-c:    AN998-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-KH-NEOCOM-AP
mnt-routes:   MAINT-KH-NEOCOM-AP
mnt-irt:    IRT-NEOCOMISP-KH
last-modified: 2020-09-09T01:21:50Z
source:     APNIC

irt:      IRT-NEOCOMISP-KH
address:    No. 19 St. 90
address:    Sangkat Sras Chork
address:    Khan Duan Penh Phnom Penh
address:    Cambodia
phone:     +855 93 22 2020
e-mail:     pok@neocomisp.com
abuse-mailbox: netadmin@neocomisp.com
admin-c:    PL997-AP
tech-c:     PL997-AP
auth:      # Filtered
remarks:    netadmin@neocomisp.com was validated on 2021-03-09
remarks:    pok@neocomisp.com was validated on 2021-03-10
mnt-by:     MAINT-NEOCOMISP-KH-AP
last-modified: 2021-03-10T02:26:27Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-NL7-AP
org-name:    NeocomISP Limited
country:    KH
address:    No.19, Str.90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, PP
phone:     +855-93-222-020
fax-no:     +855-23-722-324
e-mail:     pok@neocomisp.com
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2017-08-20T22:56:09Z
source:     APNIC

role:      ABUSE NEOCOMISPKH
address:    No. 19 St. 90
address:    Sangkat Sras Chork
address:    Khan Duan Penh Phnom Penh
address:    Cambodia
country:    ZZ
phone:     +855 93 22 2020
e-mail:     pok@neocomisp.com
admin-c:    PL997-AP
tech-c:     PL997-AP
nic-hdl:    AN998-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-NEOCOMISP-KH
abuse-mailbox: netadmin@neocomisp.com
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2020-09-09T01:21:50Z
source:     APNIC

person:     Kelvin Law
address:    No.19, Street 90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, 12201, The Kingdom of Cambodia.
country:    KH
phone:     +855-93 22 20 20
e-mail:     pok@neocomisp.com
nic-hdl:    KL1480-AP
mnt-by:     MAINT-NEOCOMISP-KH-AP
last-modified: 2017-11-29T02:01:34Z
source:     APNIC


route:     167.179.37.0/24
origin:     AS9902
descr:     NeocomISP Limited
        No.19, Str.90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, PP
mnt-by:     MAINT-KH-NEOCOM-AP
last-modified: 2018-09-29T03:36:38Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]