| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.69.45 (lg) / ec2-54-162-69-45.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:452d::36a2:452d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS9902 
PREFIKSY:    AS9902
TRACEROUTE:  163.53.199.0 163.53.199.0
LOOKING GLASS: 163.53.199.0 163.53.199.0
IPv6 in 6to4: 2002:a335:c700::a335:c700

KH
inetnum:    163.53.196.0 - 163.53.199.255
netname:    NEOCOMISP-KH
descr:     NeocomISP Limited
descr:     No.19, Str.90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, PP
country:    KH
org:      ORG-NL7-AP
admin-c:    KK807-AP
tech-c:     KK807-AP
abuse-c:    AN998-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-KH-NEOCOM-AP
mnt-routes:   MAINT-KH-NEOCOM-AP
mnt-irt:    IRT-NEOCOMISP-KH
last-modified: 2020-09-09T01:21:50Z
source:     APNIC

irt:      IRT-NEOCOMISP-KH
address:    No. 19 St. 90
address:    Sangkat Sras Chork
address:    Khan Duan Penh Phnom Penh
address:    Cambodia
phone:     +855 93 22 2020
e-mail:     netadmin@neocomisp.com
abuse-mailbox: noc@neocomisp.com
admin-c:    PL997-AP
tech-c:     PL997-AP
auth:      # Filtered
remarks:    netadmin@neocomisp.com was validated on 2021-09-29
remarks:    noc@neocomisp.com was validated on 2021-10-18
mnt-by:     MAINT-NEOCOMISP-KH-AP
last-modified: 2021-10-18T01:54:32Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-NL7-AP
org-name:    NeocomISP Limited
country:    KH
address:    No.19, Str.90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, PP
phone:     +855-93-222-020
fax-no:     +855-23-722-324
e-mail:     pok@neocomisp.com
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2017-08-20T22:56:09Z
source:     APNIC

role:      ABUSE NEOCOMISPKH
address:    No. 19 St. 90
address:    Sangkat Sras Chork
address:    Khan Duan Penh Phnom Penh
address:    Cambodia
country:    ZZ
phone:     +855 93 22 2020
e-mail:     netadmin@neocomisp.com
admin-c:    PL997-AP
tech-c:     PL997-AP
nic-hdl:    AN998-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-NEOCOMISP-KH
remarks:    netadmin@neocomisp.com was validated on 2021-09-29
remarks:    noc@neocomisp.com was validated on 2021-10-18
abuse-mailbox: noc@neocomisp.com
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2021-10-18T01:55:10Z
source:     APNIC

person:     Kelvin Kwok
nic-hdl:    KK807-AP
e-mail:     pok@neocomisp.com.kh
address:    No.19, Street 90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh,
        Phnom Penh, 12201, The Kingdom of Cambodia.
        Tel : (+855-23) 722 028 / 722 083
phone:     +855-93 22 2765
country:    KH
mnt-by:     MAINT-NEOCOMISP-KH-AP
last-modified: 2017-11-29T01:57:52Z
source:     APNIC


route:     163.53.199.0/24
origin:     AS9902
descr:     NeocomISP Limited
        No.19, Str.90, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, PP
mnt-by:     MAINT-KH-NEOCOM-AP
last-modified: 2018-09-29T03:36:15Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]