| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15817 MITTWALD-AS
PREFIKSY:   MITTWALD-AS AS15817
TRACEROUTE:  156.67.232.0 156.67.232.0
LOOKING GLASS: 156.67.232.0 156.67.232.0
IPv6 in 6to4: 2002:9c43:e800::9c43:e800

DE
NetRange:    156.67.0.0 - 156.67.255.255
CIDR:      156.67.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-156-67-0-0
NetHandle:   NET-156-67-0-0-1
Parent:     NET156 (NET-156-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2004-01-07
Updated:    2004-01-07
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/156.67.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    156.67.232.0 - 156.67.239.255
netname:    DE-MITTWALDCMSERVICE-20160208
descr:     Mittwald CM Service GmbH und Co.KG
country:    DE
org:      ORG-MCSG1-RIPE
admin-c:    AD10974-RIPE
tech-c:     AD10974-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     MITTWALD-MNT
mnt-lower:   MITTWALD-MNT
mnt-routes:   MITTWALD-MNT
created:    2016-02-08T11:23:36Z
last-modified: 2017-08-20T12:09:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MCSG1-RIPE
org-name:    Robert Meyer trading as "Mittwald CM Service GmbH & Co. KG"
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Knigsberger Strae 4-6
address:    32339
address:    Espelkamp
address:    GERMANY
phone:     +495772293100
phone:     +495772293328
fax-no:     +495772293333
admin-c:    AD10974-RIPE
tech-c:     AD10974-RIPE
abuse-c:    AD10974-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MITTWALD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MITTWALD-MNT
created:    2009-05-15T09:56:42Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Mittwald Hostmaster and Abuse Role Account
org:      ORG-MCSG1-RIPE
address:    Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
address:    Koenigsberger Strasse 4-6
address:    32339 Espelkamp
address:    Germany
admin-c:    MW9070-RIPE
tech-c:     VP14274-RIPE
tech-c:     FO2096-RIPE
tech-c:     FK4134-RIPE
nic-hdl:    AD10974-RIPE
abuse-mailbox: abuse@mittwald.de
mnt-by:     MITTWALD-MNT
created:    2013-06-21T12:59:03Z
last-modified: 2020-02-19T08:44:37Z
source:     RIPE # Filtered


route:     156.67.232.0/21
descr:     Mittwald CM Service GmbH und Co. KG
origin:     AS15817
mnt-by:     MITTWALD-MNT
created:    2016-02-08T14:01:00Z
last-modified: 2017-08-20T12:41:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]