| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3301 TELIANET-SWEDEN
PREFIKSY:   TELIANET-SWEDEN AS3301
TRACEROUTE:  156.51.224.0 156.51.224.0
LOOKING GLASS: 156.51.224.0 156.51.224.0
IPv6 in 6to4: 2002:9c33:e000::9c33:e000

SE
NetRange:    156.51.0.0 - 156.52.255.255
CIDR:      156.52.0.0/16, 156.51.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-156-51-0-0
NetHandle:   NET-156-51-0-0-1
Parent:     NET156 (NET-156-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2004-01-07
Updated:    2004-01-07
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/156.51.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    156.51.0.0 - 156.51.255.255
netname:    NATIONALPROPERTYBOARD
descr:     Statens Fastighetsverk
descr:     10316 Stockholm
descr:     Stockholm, 10316 Stockholm
country:    SE
org:      ORG-SF158-RIPE
admin-c:    MM6173-RIPE
tech-c:     MM6173-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     mnt-se-sfv-1
mnt-lower:   mnt-se-sfv-1
mnt-routes:   mnt-se-sfv-1
created:    2003-12-09T14:28:35Z
last-modified: 2019-12-04T13:13:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SF158-RIPE
org-name:    Statens Fastighetsverk
country:    SE
org-type:    LIR
address:    St. Paulsgatan 6
address:    118 46
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46 10 478 70 00
admin-c:    PB21612-RIPE
tech-c:     PB21612-RIPE
abuse-c:    AR51181-RIPE
mnt-ref:    mnt-se-sfv-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-se-sfv-1
created:    2019-02-28T10:31:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mats Mogren
address:    Statens Fastighetsverk
address:    Jarntorget 84
address:    Stockholm, Europe S-10316
address:    SE
phone:     +46 8 696 70 00
fax-no:     +46 8 696 70 01
nic-hdl:    MM6173-RIPE
mnt-by:     RIPE-ERX-MNT
created:    2003-12-09T14:24:17Z
last-modified: 2003-12-09T14:24:17Z
source:     RIPE # Filtered


route:     156.51.224.0/19
descr:     NATIONALPROPERTYBOARD
origin:     AS3301
mnt-by:     TELIANET-RR
created:    2006-07-04T10:23:35Z
last-modified: 2006-07-04T10:23:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]