| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS34339 
PREFIKSY:    AS34339
TRACEROUTE:  145.237.4.213 npro4.mf.gov.pl
LOOKING GLASS: 145.237.4.213 npro4.mf.gov.pl
IPv6 in 6to4: 2002:91ed:4d5::91ed:4d5

PL
inetnum:    145.237.0.0 - 145.237.255.255
netname:    POLFIN
org:      ORG-MFIN1-RIPE
descr:     Centrum Informatyki Resortu Finansow
country:    PL
admin-c:    PK2545-RIPE
tech-c:     PK2545-RIPE
status:     LEGACY
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    Incydenty i naduzycia nalezy zglaszac na adres: abuse@mf.gov.pl
remarks:    Please send incident and abuse notifications to: abuse@mf.gov.pl
remarks:    -----------------------------------------------------------------
mnt-by:     POLFIN-MNT
mnt-routes:   POLFIN-MNT
mnt-domains:  POLFIN-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-04T10:16:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MFIN1-RIPE
org-name:    Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Centrum Informatyki Resortu Finansow
address:    ul. Samorzadowa 1
address:    PL-26-601 Radom
address:    Poland
phone:     +48 48 3673600
abuse-c:    AR20390-RIPE
admin-c:    PK2545-RIPE
tech-c:     PK2545-RIPE
remarks:    Created by pestka@nask.pl 20041217
mnt-ref:    AS8308-MNT
mnt-ref:    POLFIN-MNT
mnt-by:     AS8308-MNT
mnt-by:     POLFIN-MNT
created:    2004-12-17T16:26:10Z
last-modified: 2022-12-01T17:19:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Kuchcinski
address:    Centrum Informatyki Resortu Finansow
address:    ul. Samorzadowa 1
address:    PL-26-601 Radom
address:    Poland
phone:     +48 22 6944211
org:      ORG-MFIN1-RIPE
nic-hdl:    PK2545-RIPE
mnt-by:     AS8308-MNT
mnt-by:     POLFIN-MNT
created:    2004-12-17T16:26:09Z
last-modified: 2017-10-04T09:53:59Z
source:     RIPE # Filtered


route:     145.237.4.0/24
descr:     CIRF
descr:     OP Warszawa
origin:     AS34339
mnt-by:     POLFIN-MNT
created:    2017-07-25T06:18:35Z
last-modified: 2017-10-04T10:13:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]