| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50533 
PREFIKSY:    AS50533
TRACEROUTE:  145.14.239.0 145.14.239.0
LOOKING GLASS: 145.14.239.0 145.14.239.0
IPv6 in 6to4: 2002:910e:ef00::910e:ef00

DE
inetnum:    145.14.224.0 - 145.14.239.255
netname:    DE-ITENOS-20171116
country:    DE
org:      ORG-IG43-RIPE
admin-c:    IN290-RIPE
tech-c:     IN290-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2017-02-14T13:19:48Z
last-modified: 2017-12-12T08:19:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IG43-RIPE
org-name:    I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Bonner Talweg 100
address:    53113
address:    Bonn
address:    GERMANY
phone:     +49 228 7293340
fax-no:     +49 228 7293345
admin-c:    IN290-RIPE
abuse-c:    IN290-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ITENOS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2006-06-14T06:19:31Z
last-modified: 2021-01-21T06:01:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ITENOS Netmaster
address:    ITENOS GmbH
address:    Bonner Talweg 100
address:    53113
address:    Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 7293 340
fax-no:     +49 228 7293 175
admin-c:    MB45875-RIPE
admin-c:    BGO7-RIPE
tech-c:     HH6460-RIPE
tech-c:     MB45875-RIPE
tech-c:     BGO7-RIPE
nic-hdl:    IN290-RIPE
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2004-08-02T11:58:20Z
last-modified: 2021-01-22T15:58:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@itenos.de


route:     145.14.224.0/20
origin:     AS50533
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2018-01-18T07:31:01Z
last-modified: 2018-01-18T07:31:01Z
source:     RIPE
descr:     ITENOS-DCF
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]