| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS41998 
PREFIKSY:    AS41998
TRACEROUTE:  145.14.192.0 145.14.192.0
LOOKING GLASS: 145.14.192.0 145.14.192.0
IPv6 in 6to4: 2002:910e:c000::910e:c000

DE
inetnum:    145.14.192.0 - 145.14.207.255
org:      ORG-OTG1-RIPE
netname:    DE-ODR-TKG-19910923
descr:     NetCom BW GmbH
country:    DE
admin-c:    TSG73479-RIPE
tech-c:     TSG73479-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
mnt-lower:   ODR-TKG-MNT
mnt-domains:  ODR-TKG-MNT
mnt-routes:   ODR-TKG-MNT
created:    2017-06-15T14:49:32Z
last-modified: 2020-12-08T13:43:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OTG1-RIPE
org-name:    NetCom BW GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Unterer Brhl 2
address:    73479
address:    Ellwangen
address:    GERMANY
phone:     +49 711 289-20710
admin-c:    SW4723-RIPE
tech-c:     SW4723-RIPE
tech-c:     TH3886-RIPE
tech-c:     JG7658-RIPE
abuse-c:    TSG73479-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ODR-TKG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2004-04-17T11:10:58Z
last-modified: 2023-03-16T12:29:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NetCom BW
abuse-mailbox: abuse@netcom-bw.de
address:    NetCom BW
address:    Unterer Bruehl 2
address:    73479 Ellwangen
admin-c:    SW4723-RIPE
tech-c:     TH3886-RIPE
tech-c:     JG7658-RIPE
tech-c:     FH5708-RIPE
tech-c:     SR15412-RIPE
nic-hdl:    TSG73479-RIPE
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2011-07-21T09:14:28Z
last-modified: 2021-10-27T05:02:31Z
source:     RIPE # Filtered


route:     145.14.192.0/20
descr:     NetCom BW GmbH
origin:     AS41998
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2017-06-19T12:14:52Z
last-modified: 2020-11-23T06:28:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]