| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51580 
PREFIKSY:    AS51580
TRACEROUTE:  145.14.184.0 145.14.184.0
LOOKING GLASS: 145.14.184.0 145.14.184.0
IPv6 in 6to4: 2002:910e:b800::910e:b800

IT
inetnum:    145.14.160.0 - 145.14.191.255
descr:     customers IP pool
netname:    TIME-NET-SRL
org:      ORG-ANSS1-RIPE
country:    IT
admin-c:    CM1574-RIPE
tech-c:     NOC265-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     TIMENET-MNT
created:    2017-03-15T11:09:58Z
last-modified: 2023-05-08T13:57:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ANSS1-RIPE
org-name:    TIMENET SPA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via G. Di Vittorio, 8
address:    50053
address:    Empoli (FI)
address:    ITALY
phone:     +39 05711738000
admin-c:    CM1574-RIPE
tech-c:     NOC265-RIPE
abuse-c:    AR15693-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TIMENET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TIMENET-MNT
created:    2004-06-02T13:32:50Z
last-modified: 2023-03-21T08:36:51Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +39 0571944800

role:      Network Operation Center Time-Net SpA
org:      ORG-TS101-RIPE
address:    Via di Vittorio, 8 Empoli (FI) - Italy
phone:     +39 0571 1733 480
nic-hdl:    NOC265-RIPE
tech-c:     EC9393-RIPE
tech-c:     CM1574-RIPE
tech-c:     MS56745-RIPE
tech-c:     EA8050-RIPE
admin-c:    CM1574-RIPE
mnt-by:     TIMENET-MNT
created:    2018-01-31T09:31:34Z
last-modified: 2024-03-14T08:12:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Claudio Martin
address:    Timenet SpA
address:    Via Croce Rossa, 62
address:    I-35100 Padova
address:    Italy
phone:     +39 0498025149
nic-hdl:    CM1574-RIPE
created:    2003-03-25T15:23:51Z
last-modified: 2023-03-21T07:53:22Z
source:     RIPE
mnt-by:     ABILENE-MNT


route:     145.14.184.0/24
origin:     AS51580
mnt-by:     TIMENET-MNT
remarks:    Set 1
created:    2020-02-13T00:18:33Z
last-modified: 2021-07-02T10:57:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]