| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS776 FR-INRIA-SOPHIA
PREFIKSY:   FR-INRIA-SOPHIA AS776
TRACEROUTE:  138.96.0.0 138.96.0.0
LOOKING GLASS: 138.96.0.0 138.96.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a60:000::8a60:000

FR
NetRange:    138.96.0.0 - 138.96.255.255
CIDR:      138.96.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-96-0-0
NetHandle:   NET-138-96-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.96.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.96.0.0 - 138.96.255.255
netname:    FR-INRIA-SOPHIA-B
descr:     INRIA Institut National de Recherche En Informatique Et Automatique
descr:     Sophia-Antipolis
descr:     2004 Route des Lucioles, BP 93, 06902 Valbonne CEDEX, France
country:    FR
admin-c:    RII23-RIPE
tech-c:     ERI21-RIPE
tech-c:     ESI9-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 19990802
remarks:    changed:    er-transfer@ripe.net 20031211
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20141215
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20210628
created:    2001-11-02T14:06:16Z
last-modified: 2021-06-29T15:42:03Z
source:     RIPE

role:      Equipe Reseau INRIA
address:    INRIA Siege
address:    Domaine de Voluceau - Rocquencourt
address:    B.P. 105 - 78153 Le Chesnay
admin-c:    FP15168-RIPE
tech-c:     HM6471-RIPE
tech-c:     JB9130-RIPE
tech-c:     MC4360-RIPE
tech-c:     JA128-RIPE
nic-hdl:    ERI21-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20110930
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20210628
created:    2011-09-30T10:06:29Z
last-modified: 2021-06-29T15:42:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Equipe Securite INRIA
address:    INRIA Siege
address:    Domaine de Voluceau - Rocquencourt
address:    B.P.105 - 78153 le Chesnay
address:    FRANCE
abuse-mailbox: security-ripe@inria.fr
admin-c:    LLP23-RIPE
tech-c:     LLP23-RIPE
nic-hdl:    ESI9-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20210628
created:    2015-09-01T15:06:14Z
last-modified: 2021-06-29T15:42:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Responsables infrastructure Inria
address:    INRIA Siege
address:    Domaine de Voluceau - Rocquencourt
address:    B.P. 105 - 78153 Le Chesnay
admin-c:    DF9549-RIPE
tech-c:     GL11989-RIPE
tech-c:     OD2159-RIPE
nic-hdl:    RII23-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20210628
created:    2021-06-29T15:42:02Z
last-modified: 2021-06-29T15:42:02Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.96.0.0/16
descr:     FR-INRIA-SOPHIA-B
origin:     AS2200
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991008
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20121030
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-08-07T13:24:51Z
source:     RIPE


route:     138.96.0.0/16
descr:     FR-INRIA-SOPHIA-B
origin:     AS776
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991008
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20110106
created:    2011-01-06T14:24:53Z
last-modified: 2015-08-07T13:24:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]