| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.60.144 (lg) / ec2-3-235-60-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:3c90::3eb:3c90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS1715 FR-REMIP2000
PREFIKSY:   FR-REMIP2000 AS1715
TRACEROUTE:  138.63.0.0 138.63.0.0
LOOKING GLASS: 138.63.0.0 138.63.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a3f:000::8a3f:000

FR
NetRange:    138.62.0.0 - 138.63.255.255
CIDR:      138.62.0.0/15
NetName:    RIPE-ERX-138-61-0-0
NetHandle:   NET-138-62-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2009-06-24
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.62.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.63.0.0 - 138.63.255.255
netname:    FR-CERFACS
org:      ORG-CERF1-RIPE
descr:     Centre Europeen de Recherches et Formation Avancee en Calcul Scientifique
country:    FR
admin-c:    CL6702-RIPE
tech-c:     PL2450-RIPE
tech-c:     NM1730-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20000314
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20150811
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20170127
created:    2002-04-16T15:59:52Z
last-modified: 2020-11-16T17:44:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RA8-RIPE

organisation:  ORG-CERF1-RIPE
org-name:    CERFACS
org-type:    OTHER
descr:     Centre Europeen de Recherches et Formation Avancee en Calcul Scientifique
address:    CERFACS
address:    42 avenue Gaspard Coriolis
address:    31057 Toulouse
address:    FRANCE
admin-c:    CL6702-RIPE
tech-c:     PL2450-RIPE
tech-c:     NM1730-RIPE
abuse-c:    CA6619-RIPE
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150811
created:    2015-08-11T16:11:01Z
last-modified: 2015-08-11T16:11:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Catherine LAMBERT
address:    CERFACS
address:    42 Av Gaspard Coriolis
address:    31057 Toulouse
phone:     +33 5 61 19 30 01
fax-no:     +33 5 61 19 30 30
nic-hdl:    CL6702-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150811
created:    2015-08-11T08:01:46Z
last-modified: 2015-08-11T08:01:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicolas MONNIER
address:    CERFACS
address:    Centre Europeen de Recherche et de Formation Avancee en Calcul Scientifique
address:    42 Av. G. Coriolis, 31057 Toulouse, France
phone:     +33 5 61 19 30 79
fax-no:     +33 5 61 19 30 00
nic-hdl:    NM1730-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20000314
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150811
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-08-11T08:01:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Patrick LAPORTE
address:    CERFACS
address:    Centre Europeen de Recherche et de Formation Avancee en Calcul Scientifique
address:    42 Av. G. Coriolis, 31057 Toulouse, France
phone:     +33 5 61 19 30 88
fax-no:     +33 5 61 19 30 00
nic-hdl:    PL2450-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    Annie.Renard@inria.fr 19940810
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20000314
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150811
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-08-11T08:01:46Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.63.0.0/16
descr:     FR-CERFACS
origin:     AS1715
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991008
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20110106
created:    2011-01-06T14:24:53Z
last-modified: 2015-08-07T13:24:51Z
source:     RIPE


route:     138.63.0.0/16
descr:     RENATER
descr:     FRANCE
origin:     AS2200
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991008
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20110107
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-08-07T13:24:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]