| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS7575 
PREFIKSY:    AS7575
TRACEROUTE:  138.44.107.0 138.44.107.0
LOOKING GLASS: 138.44.107.0 138.44.107.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a2c:6b00::8a2c:6b00

AU
NetRange:    138.44.0.0 - 138.44.255.255
CIDR:      138.44.0.0/16
NetName:    APNIC-ERX-138-44-0-0
NetHandle:   NET-138-44-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to APNIC
OriginAS:    
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2009-10-08
Comment:    This IP address range is not registered in the ARIN database.
Comment:    This range was transferred to the APNIC Whois Database as
Comment:    part of the ERX (Early Registration Transfer) project.
Comment:    For details, refer to the APNIC Whois Database via
Comment:    WHOIS.APNIC.NET or http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl
Comment:    
Comment:    ** IMPORTANT NOTE: APNIC is the Regional Internet Registry
Comment:    for the Asia Pacific region. APNIC does not operate networks
Comment:    using this IP address range and is not able to investigate
Comment:    spam or abuse reports relating to these addresses. For more
Comment:    help, refer to http://www.apnic.net/apnic-info/whois_search2/abuse-and-spamming
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.44.0.0

ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois.apnic.net


OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:    
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188 
OrgTechEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188 
OrgAbuseEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

Found a referral to whois.apnic.net.
inetnum:    138.44.0.0 - 138.44.255.255
netname:    AARNET
descr:     Australian Academic and Research Network
descr:     Building 9
descr:     Banks Street
country:    AU
org:      ORG-AAAR1-AP
admin-c:    SM6-AP
tech-c:     ANOC-AP
abuse-c:    AA1638-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
remarks:    This object can only be updated by APNIC hostmasters.
remarks:    To update this object, please contact APNIC
remarks:    hostmasters and include your organisation's account
remarks:    name in the subject line.
remarks:    -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
notify:     irrcontact@aarnet.edu.au
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-AARNET-AP
mnt-routes:   MAINT-AARNET-AP
mnt-irt:    IRT-AARNET-AU
last-modified: 2020-06-22T05:22:11Z
source:     APNIC

irt:      IRT-AARNET-AU
address:    AARNet Pty Ltd
e-mail:     abuse@aarnet.edu.au
abuse-mailbox: abuse@aarnet.edu.au
admin-c:    SM6-AP
tech-c:     ANOC-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@aarnet.edu.au was validated on 2022-01-04
mnt-by:     MAINT-AARNET-AP
last-modified: 2022-01-04T14:22:25Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-AAAR1-AP
org-name:    Australian Academic and Research Network
country:    AU
address:    Building 9
address:    Banks Street
phone:     +61-2-6222-3530
fax-no:     +61-2-6222-3535
e-mail:     irrcontact@aarnet.edu.au
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2017-10-09T12:56:36Z
source:     APNIC

role:      ABUSE AARNETAU
address:    AARNet Pty Ltd
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@aarnet.edu.au
admin-c:    SM6-AP
tech-c:     ANOC-AP
nic-hdl:    AA1638-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-AARNET-AU
remarks:    abuse@aarnet.edu.au was validated on 2022-01-04
abuse-mailbox: abuse@aarnet.edu.au
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2022-01-04T14:23:10Z
source:     APNIC

role:      AARNet Network Operations Centre
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    Send abuse reports to abuse@aarnet.edu.au
remarks:    Please include timestamps and offset to UTC in logs
remarks:    Peering requests to peering@aarnet.edu.au
remarks:
address:    AARNet Pty Ltd
address:    GPO Box 1559
address:    Canberra
address:    ACT 2601
country:    AU
phone:     +61 1300 275 662
phone:     +61 2 6222 3555
e-mail:     noc@aarnet.edu.au
admin-c:    ANOC-AP
tech-c:     ANOC-AP
nic-hdl:    ANOC-AP
mnt-by:     MAINT-AARNET-AP
last-modified: 2020-12-02T07:35:01Z
source:     APNIC

person:     Steve Maddocks
remarks:    Director Operations
address:    AARNet Pty Ltd
address:    26 Dick Perry Avenue
address:    Kensington
address:    Perth
address:    WA 6151
country:    AU
phone:     +61-8-9289-2210
fax-no:     +61-2-6222-7509
e-mail:     steve.maddocks@aarnet.edu.au
nic-hdl:    SM6-AP
mnt-by:     MAINT-AARNET-AP
last-modified: 2011-02-01T08:37:06Z
source:     APNIC


route:     138.44.107.0/24
origin:     AS7575
descr:     Australian Academic and Research Network
        Building 9
        Banks Street
mnt-by:     MAINT-AARNET-AP
last-modified: 2019-04-03T03:56:55Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]