| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS48582 ngena-nw
PREFIKSY:   ngena-nw AS48582
TRACEROUTE:  138.43.8.0 138.43.8.0
LOOKING GLASS: 138.43.8.0 138.43.8.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a2b:800::8a2b:800

DE
NetRange:    138.43.0.0 - 138.43.31.255
CIDR:      138.43.0.0/19
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-138-43-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2019-06-17
Updated:    2019-06-17
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.43.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.43.8.0 - 138.43.8.255
netname:    MUMBAI_BLACK1
country:    IN
admin-c:    NGA24-RIPE
tech-c:     NG4635-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     de-ngena-1-mnt
created:    2020-08-10T04:01:10Z
last-modified: 2020-08-10T04:01:10Z
source:     RIPE

role:      Ngena GmbH - Tech
address:    Hahnstrae 40, 60528 Frankfurt am Main
nic-hdl:    NG4635-RIPE
mnt-by:     de-ngena-1-mnt
created:    2020-06-26T11:57:18Z
last-modified: 2020-08-25T03:03:12Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    OV1253-RIPE
tech-c:     PK9353-RIPE
tech-c:     MB50034-RIPE

role:      Ngena GmbH - Admin
address:    Hahnstrae 40, 60528 Frankfurt am Main
nic-hdl:    NGA24-RIPE
admin-c:    OV1253-RIPE
admin-c:    TM9271-RIPE
mnt-by:     de-ngena-1-mnt
created:    2020-08-03T03:52:31Z
last-modified: 2020-08-03T03:52:31Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.43.8.0/24
origin:     AS48582
mnt-by:     de-ngena-1-mnt
created:    2020-03-03T13:41:00Z
last-modified: 2020-08-03T04:21:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]