| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS198864 QMW-AC-UK
PREFIKSY:   QMW-AC-UK AS198864
TRACEROUTE:  138.37.0.0 host-138-37-0-0.qmul.ac.uk
LOOKING GLASS: 138.37.0.0 host-138-37-0-0.qmul.ac.uk
IPv6 in 6to4: 2002:8a25:000::8a25:000

GB
NetRange:    138.37.0.0 - 138.38.255.255
CIDR:      138.37.0.0/16, 138.38.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-37-0-0
NetHandle:   NET-138-37-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.37.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.37.0.0 - 138.37.255.255
netname:    QMUL-CLASSB1-NET
descr:     Queen Mary University of London
country:    GB
admin-c:    QMIT1-RIPE
tech-c:     QMNS1-RIPE
org:      ORG-QMUL1-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     MNT-QMW-AC-UK
mnt-by:     JANET-HOSTMASTER
mnt-routes:   MNT-QMW-AC-UK
mnt-routes:   JIPS-NOSC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-02-17T15:32:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QMUL1-RIPE
org-name:    Queen Mary University of London
org-type:    OTHER
address:    Queen Mary University of London
address:    327 Mile End Road
address:    London
address:    E1 4NS
address:    United Kingdom
phone:     +44 20 7882 8888
abuse-c:    QMNA1-RIPE
mnt-ref:    MNT-QMW-AC-UK
mnt-by:     MNT-QMW-AC-UK
created:    2010-11-25T18:55:14Z
last-modified: 2017-10-30T14:52:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      QMUL Chief Information Officer, IT Services CIO
address:    Queen Mary University of London
address:    327 Mile End Road
address:    London
address:    E1 4NS
address:    United Kingdom
admin-c:    MW8830-RIPE
tech-c:     DMP40-RIPE
tech-c:     DW5532-RIPE
tech-c:     SA37404-RIPE
tech-c:     KW3387-RIPE
nic-hdl:    QMIT1-RIPE
org:      ORG-QMUL1-RIPE
org:      ORG-QMaW9-RIPE
mnt-by:     MNT-QMW-AC-UK
created:    2010-11-25T22:11:42Z
last-modified: 2020-02-06T16:16:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      QMUL Network Support
address:    Queen Mary University of London
address:    327 Mile End Road
address:    LONDON
address:    E1 4NS
address:    United Kingdom
phone:     +44 20 7882 8888
admin-c:    MW8830-RIPE
tech-c:     DMP40-RIPE
tech-c:     DW5532-RIPE
tech-c:     SA37404-RIPE
tech-c:     KW3387-RIPE
nic-hdl:    QMNS1-RIPE
org:      ORG-QMUL1-RIPE
org:      ORG-QMaW9-RIPE
mnt-by:     MNT-QMW-AC-UK
created:    2010-11-25T22:15:15Z
last-modified: 2020-02-06T16:02:02Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.37.0.0/16
descr:     Queen Mary University of London
descr:     327 Mile End Road
descr:     London
descr:     E1 4NS
descr:     United Kingdom
origin:     AS198864
mnt-by:     MNT-QMW-AC-UK
mnt-by:     JIPS-NOSC
created:    2012-07-25T15:05:18Z
last-modified: 2017-02-17T11:43:22Z
source:     RIPE


route:     138.37.0.0/16
descr:     Queen Mary University of London
descr:     327 Mile End Road
descr:     London
descr:     E1 4NS
descr:     United Kingdom
origin:     AS786
mnt-by:     MNT-QMW-AC-UK
mnt-by:     JIPS-NOSC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-02-17T11:46:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]