| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.69.45 (lg) / ec2-54-162-69-45.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:452d::36a2:452d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS2200 FR-RENATER
PREFIKSY:   FR-RENATER AS2200
TRACEROUTE:  138.195.0.0 138.195.0.0
LOOKING GLASS: 138.195.0.0 138.195.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:8ac3:000::8ac3:000

FR
NetRange:    138.195.0.0 - 138.195.255.255
CIDR:      138.195.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-195-0-0
NetHandle:   NET-138-195-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.195.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.195.0.0 - 138.195.255.255
netname:    ECP
descr:     CENTRALESUPELEC
org:      ORG-CA1944-RIPE
country:    FR
admin-c:    RM20429-RIPE
tech-c:     GV6961-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     fr-centralesupelec-1-mnt
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    Please send abuse notification to abuse@centralesupelec.fr
created:    2002-04-11T16:38:57Z
last-modified: 2019-09-19T13:35:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CA1944-RIPE
org-name:    CENTRALESUPELEC
country:    FR
org-type:    LIR
address:    PLATEAU DE MOULON
address:    91192
address:    GIF-SUR-YVETTE
address:    FRANCE
phone:     +33175316000
admin-c:    RM20429-RIPE
tech-c:     GV6961-RIPE
abuse-c:    AR48128-RIPE
mnt-ref:    fr-centralesupelec-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-centralesupelec-1-mnt
created:    2018-09-06T10:01:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Guillaume Vasselin
address:    PLATEAU DE MOULON
address:    91192
address:    GIF-SUR-YVETTE
address:    FRANCE
phone:     +33175316000
nic-hdl:    GV6961-RIPE
mnt-by:     fr-centralesupelec-1-mnt
created:    2018-09-06T10:00:59Z
last-modified: 2018-09-06T10:00:59Z
source:     RIPE

person:     Renaud Monnet
address:    PLATEAU DE MOULON
address:    91192
address:    GIF-SUR-YVETTE
address:    FRANCE
phone:     +33175316000
nic-hdl:    RM20429-RIPE
mnt-by:     fr-centralesupelec-1-mnt
created:    2018-09-06T10:00:58Z
last-modified: 2018-09-06T10:00:59Z
source:     RIPE


route:     138.195.0.0/16
descr:     FR-ECP
origin:     AS2200
mnt-by:     RENATER-MNT
mnt-routes:   fr-centralesupelec-1-mnt {138.195.0.0/16^+}
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20170926
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20181010
created:    2017-09-26T12:47:19Z
last-modified: 2018-10-10T08:01:10Z
source:     RIPE


route:     138.195.0.0/16
descr:     FR-ECP
descr:     FRANCE
origin:     AS2269
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20181009
created:    2018-10-09T09:22:18Z
last-modified: 2018-10-09T09:22:18Z
source:     RIPE


route:     138.195.0.0/16
descr:     FR-ECP
origin:     AS2426
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991008
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20110106
created:    2011-01-06T14:49:37Z
last-modified: 2015-08-07T13:24:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]