| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS2119 TELENOR-NEXTEL
PREFIKSY:   TELENOR-NEXTEL AS2119
TRACEROUTE:  138.14.0.0 138.14.0.0
LOOKING GLASS: 138.14.0.0 138.14.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a0e:000::8a0e:000

SE
NetRange:    138.14.0.0 - 138.14.255.255
CIDR:      138.14.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-14-0-0
NetHandle:   NET-138-14-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.14.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.14.0.0 - 138.14.255.255
netname:    SAAB-NET
org:      ORG-ABUS1004-RIPE
country:    SE
admin-c:    ERLU2-RIPE
tech-c:     ERLU2-RIPE
tech-c:     MT15336-RIPE
tech-c:     TE2499-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     SAAB-MNT
mnt-by:     PB6616-MNT
mnt-by:     PK67703-MNT
mnt-by:     LS12178-MNT
mnt-routes:   SAAB-MNT
mnt-routes:   UTFORS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-11-16T17:45:23Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-ABUS1004-RIPE
org-name:    Saab AB
org-type:    OTHER
address:    SE-581 88 Linkoping
address:    Sweden
abuse-c:    ABUS2505-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-03-14T13:50:44Z
last-modified: 2019-06-12T13:21:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Erik Lundberg
address:    Saab AB
address:    SE-205 55 Malmo
address:    Sweden
phone:     +46 40 34 85 88
fax-no:     +46 40 34 83 90
mnt-by:     RESILANS-MNT
nic-hdl:    ERLU2-RIPE
created:    2010-03-26T10:22:27Z
last-modified: 2016-11-09T09:14:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Trosel
address:    CSC
address:    SE-581 88 Linkoping
address:    Sweden
phone:     +46 768 861 628
nic-hdl:    MT15336-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2015-06-25T12:32:25Z
last-modified: 2015-06-26T10:41:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tommy Eriksson
address:    CSC
address:    SE-581 88 Linkoping
address:    Sweden
phone:     +46 768 861 561
nic-hdl:    TE2499-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2015-06-25T12:32:25Z
last-modified: 2015-06-26T10:41:37Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.14.0.0/16
descr:     NET-NOBEL
origin:     AS2119
mnt-by:     AS2119-MNT
created:    2012-02-28T09:24:28Z
last-modified: 2012-02-28T09:24:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]