| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.180.223 (lg) / ec2-34-204-180-223.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:b4df::22cc:b4df (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS200675 HYDRO66
PREFIKSY:   HYDRO66 AS200675
TRACEROUTE:  138.124.188.0 138.124.188.0
LOOKING GLASS: 138.124.188.0 138.124.188.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a7c:bc00::8a7c:bc00

GB
NetRange:    138.124.0.0 - 138.124.255.255
CIDR:      138.124.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-124-0-0
NetHandle:   NET-138-124-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.124.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.124.188.0 - 138.124.191.255
netname:    UK-HYDRO66-20200527
org:      ORG-HUL7-RIPE
country:    SE
admin-c:    KEET-RIPE
tech-c:     HYDR66-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     MNT-HYDRO
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
created:    2020-05-27T16:20:17Z
last-modified: 2020-11-24T14:59:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HUL7-RIPE
org-name:    HYDRO66 UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    15 Percy Street
address:    London
address:    W1T 1DS
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442036332741
admin-c:    HYDR66-RIPE
admin-c:    ACH66-RIPE
admin-c:    KEET-RIPE
abuse-c:    HYDR66000-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-HYDRO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-HYDRO
created:    2014-09-25T14:44:39Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hydro66 Hostmaster
address:    15 Percy St London W1T 1DS
nic-hdl:    HYDR66-RIPE
mnt-by:     MNT-HYDRO
created:    2014-09-29T12:52:05Z
last-modified: 2017-03-13T11:17:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christiaan Keet
address:    Hydro66
address:    15 Percy Street
address:    London W1T 1DS
address:    United Kingdom
phone:     +44 7976709292
nic-hdl:    KEET-RIPE
mnt-by:     PLiG-MNT
created:    2003-08-30T22:02:06Z
last-modified: 2017-03-13T11:19:45Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.124.188.0/22
descr:     Hydro66
origin:     AS200675
mnt-by:     MNT-HYDRO
created:    2020-05-29T12:25:57Z
last-modified: 2020-05-29T12:25:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]