| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS2200 FR-RENATER
PREFIKSY:   FR-RENATER AS2200
TRACEROUTE:  138.102.0.0 jouy-net.jouy.inra.fr
LOOKING GLASS: 138.102.0.0 jouy-net.jouy.inra.fr
IPv6 in 6to4: 2002:8a66:000::8a66:000

FR
NetRange:    138.102.0.0 - 138.102.255.255
CIDR:      138.102.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-102-0-0
NetHandle:   NET-138-102-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.102.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.102.0.0 - 138.102.255.255
netname:    FR-INRAE-138-102
descr:     INRAE
country:    FR
org:      ORG-IA1790-RIPE
admin-c:    PC9102-RIPE
tech-c:     AM47204-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
remarks:    changed: ripe-dbm@ripe.net 20000225
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20020328
remarks:    changed: er-transfer@ripe.net 20031211
remarks:    changed: ripe-dbm@ripe.net 20040430
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20060308
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20200813
created:    2002-04-12T15:38:16Z
last-modified: 2020-11-16T17:44:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RA8-RIPE

organisation:  ORG-IA1790-RIPE
descr:     INRAE
org-type:    OTHER
org-name:    Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE)
address:    147 rue de l'Universite
address:    75338 Paris cedex 07
address:    FRANCE
admin-c:    PC9102-RIPE
tech-c:     AM47204-RIPE
abuse-c:    IA6343-RIPE
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200806
created:    2020-08-06T10:54:11Z
last-modified: 2020-08-12T08:33:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Agnes MARGALLE
address:    INRAE
address:    Domaine de Vilvert
address:    78352 Jouy-en-Josas, France
address:    France
phone:     +33 1 34 65 20 64
fax-no:     +33 1 34 65 24 03
nic-hdl:    AM47204-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200806
created:    2020-08-06T10:54:11Z
last-modified: 2020-08-06T10:54:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pierre CATALA
address:    INRAE
address:    Domaine de Vilvert
address:    78352 Jouy-en-Josas, France
address:    France
phone:     +33 1 34 65 26 93
fax-no:     +33 1 34 65 24 03
nic-hdl:    PC9102-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20090216
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20121122
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200806
created:    2009-11-30T10:50:53Z
last-modified: 2020-08-06T10:54:11Z
source:     RIPE # Filtered


route:     138.102.0.0/16
descr:     FR-INRAE-138-102
origin:     AS2200
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991008
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200813
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-08-13T07:15:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]