| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.227.117 (lg) / ec2-3-235-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:e375::3eb:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  134.203.0.0 134.203.0.0
LOOKING GLASS: 134.203.0.0 134.203.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:86cb:000::86cb:000

NL
NetRange:    134.203.0.0 - 134.203.255.255
CIDR:      134.203.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-134-203-0-0
NetHandle:   NET-134-203-0-0-1
Parent:     NET134 (NET-134-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-11-26
Updated:    2003-11-26
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/134.203.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    134.203.0.0 - 134.203.255.255
netname:    TNO
descr:     Dutch organization for applied scientific research
country:    NL
org:      ORG-TA924-RIPE
admin-c:    TRO3-RIPE
tech-c:     TRO3-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     SN-LIR-MNT
mnt-lower:   SN-LIR-MNT
mnt-routes:   SN-LIR-MNT
mnt-irt:    irt-SURFcert
created:    2003-10-28T15:11:24Z
last-modified: 2016-08-30T08:35:08Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Sb3-RIPE

organisation:  ORG-TA924-RIPE
org-name:    TNO
org-type:    OTHER
address:    P.O. box 96800
address:    NL - 2509 JE The Hague
address:    The Netherlands
admin-c:    TRO3-RIPE
tech-c:     TRO3-RIPE
mnt-by:     SN-LIR-MNT
mnt-ref:    SN-LIR-MNT
abuse-c:    SNS1-RIPE
created:    2015-07-21T11:03:50Z
last-modified: 2016-08-30T08:35:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TNO Role Object
address:    P.O. box 96800
address:    NL - 2509 JE The Hague
address:    The Netherlands
admin-c:    NvB61-RIPE
tech-c:     NvB61-RIPE
nic-hdl:    TRO3-RIPE
mnt-by:     SN-LIR-MNT
created:    2003-11-13T13:51:00Z
last-modified: 2016-08-30T08:35:09Z
source:     RIPE # Filtered


route:     134.203.0.0/16
descr:     TNO DELFT
origin:     AS1103
mnt-by:     AS1103-MNT
created:    2002-05-01T09:30:17Z
last-modified: 2019-03-21T09:01:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]