| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3917 SHELL-3917
PREFIKSY:   SHELL-3917 AS3917
TRACEROUTE:  134.146.195.0 134.146.195.0
LOOKING GLASS: 134.146.195.0 134.146.195.0
IPv6 in 6to4: 2002:8692:c300::8692:c300

NL
NetRange:    134.145.0.0 - 134.147.255.255
CIDR:      134.146.0.0/15, 134.145.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-134-145-0-0
NetHandle:   NET-134-145-0-0-1
Parent:     NET134 (NET-134-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-11-26
Updated:    2003-11-26
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/134.145.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    134.146.0.0 - 134.146.255.255
netname:    SHELL-NET-134-146
descr:     Shell Information Technology International
descr:     Managed by AT&T - LDM
country:    NL
admin-c:    SHEL1-RIPE
tech-c:     SHEL1-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     SHELL-MNT
mnt-routes:   ALBACOM-MNT
mnt-routes:   KOCNET-NCC
mnt-routes:   SHELL-MNT
created:    2003-10-28T15:11:20Z
last-modified: 2019-12-04T13:13:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Shell RIPE Admin
address:    Shell Information Technology International B.V.
address:    Carel van Bylandtlaan 23
address:    2596 HR The Hague
address:    The Netherlands
phone:     +31 70 377 8911
fax-no:     +31 70 377 7070
admin-c:    SI356-RIPE
admin-c:    HR9999-RIPE
admin-c:    LPHU12-RIPE
tech-c:     SI356-RIPE
tech-c:     HR9999-RIPE
nic-hdl:    SHEL1-RIPE
mnt-by:     SHELL-MNT
remarks:    SHELL RIPE Database maintainers --------------------------------- Please send abuse reports to abuse@shell.com ---------------------------------
created:    2002-10-09T20:22:31Z
last-modified: 2015-05-26T14:51:46Z
source:     RIPE # Filtered


route:     134.146.195.0/24
descr:     DANSK-SHELL
origin:     AS3292
mnt-by:     AS3292-MNT
remarks:    +---------------------------------------+
remarks:    | For abuse and security issues contact |
remarks:    | csirt@csirt.dk, http://www.csirt.dk  |
remarks:    +---------------------------------------+
created:    2002-07-30T18:28:42Z
last-modified: 2002-07-30T18:28:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]