| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS14061 
PREFIKSY:    AS14061
TRACEROUTE:  128.199.214.87 128.199.214.87
LOOKING GLASS: 128.199.214.87 128.199.214.87
IPv6 in 6to4: 2002:80c7:d657::80c7:d657

GB
NetRange:    128.199.0.0 - 128.199.255.255
CIDR:      128.199.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-128-199-0-0
NetHandle:   NET-128-199-0-0-1
Parent:     NET128 (NET-128-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2007-03-20
Updated:    2007-03-20
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/128.199.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    128.199.0.0 - 128.199.255.255
netname:    DigitalOcean
descr:     DigitalOcean, LLC
country:    US
admin-c:    PT7353-RIPE
tech-c:     PT7353-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     digitalocean
mnt-domains:  digitalocean
mnt-routes:   digitalocean
created:    2004-07-20T10:29:14Z
last-modified: 2020-03-31T14:17:22Z
source:     RIPE
org:      ORG-DOI2-RIPE

organisation:  ORG-DOI2-RIPE
org-name:    DigitalOcean, LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    101 Avenue of the Americas, 10th Floor
address:    New York
address:    10013
address:    UNITED STATES
phone:     +1 888 890 6714
mnt-ref:    digitalocean
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     digitalocean
abuse-c:    AD10778-RIPE
language:    EN
created:    2012-11-29T14:59:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Network Operations
address:    101 Ave of the Americas, 10th Floor
address:    New York, NY, 10013
address:    United States of America
phone:     +13478756044
nic-hdl:    PT7353-RIPE
mnt-by:     digitalocean
created:    2015-03-11T16:37:07Z
last-modified: 2019-04-17T14:37:51Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-DOI2-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]