| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS18200 
PREFIKSY:    AS18200
TRACEROUTE:  114.69.204.0 114.69.204.0
LOOKING GLASS: 114.69.204.0 114.69.204.0
IPv6 in 6to4: 2002:7245:cc00::7245:cc00

NC
inetnum:    114.69.192.0 - 114.69.223.255
netname:    OPTNC
descr:     Office des Postes et Telecommunications
descr:     de Nouvelle-Caledonie
country:    NC
org:      ORG-ODPE1-AP
admin-c:    SI204-AP
tech-c:     SI204-AP
abuse-c:    AA1555-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-NC-OPT-NC
mnt-routes:   MAINT-NC-OPT-NC
mnt-irt:    IRT-ABUSE-OPT-NC
last-modified: 2020-06-03T13:04:42Z
source:     APNIC

irt:      IRT-ABUSE-OPT-NC
address:    OPT-NC CEIF
address:    9 rue Gallieni
address:    98841 Noumea
address:    NC
e-mail:     abuse@opt.nc
abuse-mailbox: abuse@opt.nc
admin-c:    SI204-AP
tech-c:     SI204-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@opt.nc was validated on 2022-02-01
mnt-by:     MAINT-NC-OPT-NC
last-modified: 2022-02-01T20:10:28Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-ODPE1-AP
org-name:    Office des Postes et des Telecomm. de Nouvelle Caledonie
country:    NC
address:    Direction Generale
address:    2, rue Montchovet
phone:     +687-268200
e-mail:     direction@opt.nc
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2018-02-27T12:55:07Z
source:     APNIC

role:      ABUSE ABUSEOPTNC
address:    OPT-NC CEIF
address:    9 rue Gallieni
address:    98841 Noumea
address:    NC
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@opt.nc
admin-c:    SI204-AP
tech-c:     SI204-AP
nic-hdl:    AA1555-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-ABUSE-OPT-NC
remarks:    abuse@opt.nc was validated on 2022-02-01
abuse-mailbox: abuse@opt.nc
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2022-02-01T20:11:19Z
source:     APNIC

person:     Section INTERNET
address:    OPT-NC CEIF
address:    9 rue Gallieni
address:    98841 Noumea
country:    NC
phone:     +687 26 75 48
e-mail:     internet@opt.nc
nic-hdl:    SI204-AP
mnt-by:     MAINT-NC-OPT-NC
last-modified: 2014-12-03T05:38:49Z
source:     APNIC


route:     114.69.204.0/24
origin:     AS18200
descr:     Office des Postes et des Telecomm. de Nouvelle Caledonie
        Direction Generale
        2, rue Montchovet
mnt-by:     MAINT-NC-OPT-NC
last-modified: 2020-10-15T05:05:57Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]