| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS10226 
PREFIKSY:    AS10226
TRACEROUTE:  114.129.27.0 114.129.27.0
LOOKING GLASS: 114.129.27.0 114.129.27.0
IPv6 in 6to4: 2002:7281:1b00::7281:1b00

LA
inetnum:    114.129.24.0 - 114.129.31.255
netname:    ETL-LA
descr:     ETL Company Limited
descr:     Saylom Rd 0100, P.O.Box 7953, Vientiane LAO PDR.
country:    LA
org:      ORG-EOTL1-AP
admin-c:    VV13-AP
tech-c:     VV13-AP
abuse-c:    AE208-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-LA-LAIX-ETL
mnt-routes:   MAINT-LA-LAIX-ETL
mnt-irt:    IRT-ETLIPADDRESS-LA
last-modified: 2021-04-30T04:16:50Z
source:     APNIC

irt:      IRT-ETLIPADDRESS-LA
address:    ETL Company Limited
address:    Saylom Rd. 0100 P.O. Box 7953 Vinetien, Lao PDR
e-mail:     vilaysak@etllao.com
abuse-mailbox: abuse@etllao.com
admin-c:    VV13-AP
tech-c:     VV13-AP
auth:      # Filtered
remarks:    vilaysak@etllao.com was validated on 2022-04-18
remarks:    abuse@etllao.com is invalid
mnt-by:     MAINT-LA-LAIX-ETL
last-modified: 2022-04-27T19:26:21Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-EOTL1-AP
org-name:    ETL Company Limited
country:    LA
address:    Saylom Rd 0100
address:    P.O.Box 7953
phone:     +856-21-260015
fax-no:     +856-21-260051
e-mail:     hq@etllao.com
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2021-03-09T12:56:03Z
source:     APNIC

role:      ABUSE ETLIPADDRESSLA
address:    ETL Company Limited
address:    Saylom Rd. 0100 P.O. Box 7953 Vinetien, Lao PDR
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     vilaysak@etllao.com
admin-c:    VV13-AP
tech-c:     VV13-AP
nic-hdl:    AE208-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-ETLIPADDRESS-LA
remarks:    vilaysak@etllao.com was validated on 2022-04-18
remarks:    abuse@etllao.com is invalid
abuse-mailbox: abuse@etllao.com
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2022-04-27T19:27:47Z
source:     APNIC

person:     Vathana VONGTHEVANH
nic-hdl:    VV13-AP
e-mail:     vathana1974@gmail.com
address:    Saylom Rd. 0100 P.O. Box 7953 Vinetien, Lao PDR
phone:     +856-20-2210488
fax-no:     +856-21-260051
country:    LA
mnt-by:     MAINT-LA-LAIX-ETL
last-modified: 2021-02-25T06:40:46Z
source:     APNIC


route:     114.129.27.0/24
origin:     AS10226
descr:     Enterprise of Telecommunications Lao
        Saylom Rd 0100
        P.O.Box 7953
mnt-by:     MAINT-LA-LAIX-ETL
last-modified: 2016-10-19T07:39:07Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]